< Zpět

Hybridní týmy a autenticita

Jiri Platek | 12. 10. 2020

Jedna z největších výzev pro vůdce, kteří vedou hybridní týmy je být každý den v „přítomném“ okamžiku autentický a transparentní ke všem členům týmu nejen s těmi fyzickými, ale i vzdálenými, kteří pracují odkudkoliv.

V jakékoli formě komunikace a spolupráce musí vůdci správně formulovat hodnoty, vášeň, odhodlání a odpovědnost, které jsou zásadní pro úspěch celé společnosti. Čistě e-mailová komunikace se může mezi hybridními týmy projevit jako bezvýznamná a nesmyslná, proto musí vůdci zvolit nové formy vzdálené komunikace např. přes videokonference nebo firemní platformy Cisco Webex Teams, Microsoft Teams, Google Hangout, Zoom atd.

Vůdci musí během vzdálené komunikace a spolupráce rozvíjet mezi hybridními členy týmů originální myšlení. Protože tímto přístupem rozvinou v lidech otevřenou neformální diskusi, která poskytne lepší zázemí k možnému návrhu a realizaci nových nápadů a inovací. 

Tento obrázek nemá žádný popisek

Umění vést hybridní týmy znamená budovat silnou firemní kulturu, která vyžaduje i uznání každého jednotlivce. Vůdci musí být bezpodmínečně v souladu se svými lidmi, aby vyhověli jejich aktuálním potřebám a současně zůstali věrni cílům a účelu společnosti. Zůstat v úzkém kontaktu se zaměstnanci totiž umožní vůdcům pochopit, co funguje a jak nejlépe všechny propojit a vzdělávat. Klíčem k smysluplnému vedení hybridních týmů jsou vůdci, kteří se neustále učí a přizpůsobují aktuálním potřebám a okolnostem.

Příklad: Nelze předpokládat, že způsob, jakým rozvíjíte a motivujete hybridní tým v Praze bude stejný jako s týmem v Brně nebo v Barceloně. Musíte být otevřeni, musíte umět naslouchat a musíte se učit každý den, jak co nejlépe dostat všechny členy týmu na stejnou palubu.

Jedním z ověřených způsobu, jak se prosadit ve všech týmech, které vedete, je jít „příkladem“. Položte si otázku. „Vidí každý člen týmu, že ve svém chování vytvářím to, co od nich očekávám?“

Vedení „příkladem“ znamená být zodpovědný a dělat to, co od lidí očekáváte. Každý vůdce hybridních týmů si musí uvědomit, že pokud chce, aby se něco změnilo v organizaci nebo aby byly naplňovány určité hodnoty, musí jít „příkladem“ a usnadnit krok k tzv. pozitivní změně. 

Tento obrázek nemá žádný popisek

Někteří vůdci si myslí, že jsou něčím výjimeční/nepostradatelní/ambiciózní… a snaží se kolem sebe vytvořit určitou bublinu, která je bohužel odděluje od zbytku lidí. Nedílnou součástí úspěchu vůdců je autentické a inspirativní chování, které vychází z praktických příkladů. Vytvářejte raději vlastní přirozené postoje a chování, které od lidí očekáváte, protože skutečná změna, zejména postojů a hodnot, začíná právě u vůdců. 

Vedení „příkladem“ může být nepohodlné, ale opravdový růst a pokrok pochází z toho, že jste vystoupili z vlastní komfortní zóny pohodlí a povzbuzujete ostatní, aby udělali totéž. 

Tento obrázek nemá žádný popisek

Forma, jakou vykonáváme práci a vedeme týmy se neustále mění a měnit se i nadále bude. Vůdci musí být připraveni na změny a nepohodlí. Být „přítomný“ a být „příkladem“ výrazně pomůže vůdcům budovat silné interpersonální/mezilidské vztahy, bez ohledu na to, kde jejich týmy vykonávají práci.

Jste připraveni na budoucnost hybridních týmů? Doporučuji se podívat na záznam z Hybridní konference: Budoucnost spolupráce odkudkoli www.inspirovanolidmi.cz/spoluprace

Tento obrázek nemá žádný popisek
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz