< Zpět

Skutečnou metodou poznání je experiment

Jiri Platek | 12. 10. 2020

Svět práce prošel během několika posledních měsíců radikálním vývojem. Prozkoumali jsme výhody a skrytá tajemství flexibilního způsobu práce. Vyzkoušeli jsme řadu digitálních komunikačních platforem a virtuálních nástrojů pro vzdálenou komunikaci a spolupráci.

Donucená práce z domova během pandemie covid19 nám ukázala, že to, co jsme považovali za nemožné, může ve skutečnosti fungovat. Je pravda, že tento donucený způsob práce není úplně ideální pro všechny. To, co jsme si všichni prožili předčilo naše hranice chápání, protože jsme práci z domu považovali za nemožnou.

"Žijeme v době nejistoty, protože nevíme, co se stane, ale víme, že svět práce se změnil."

Práce z domu 5 dní v týdnu? Jak by tento způsob práce mohl fungovat? Někteří zaměstnavatelé před korona krizí sice umožnili svým zaměstnancům využívat např. 1 den v týdnu práci z domu, většina si však nedovedla představit, že by tato možnost v pracovním týdnu převažovala.

Omezená svoboda včerejška může vést k vetší svobodě zítřka.

Tato nově vzniklá situace je neocenitelnou příležitostí, jak si porovnat způsoby práce vykonávající v minulosti, současnosti, ale především blízké budoucnosti, jako jeden velký experiment nových alternativních způsobů (spolu) práce. Novou výzvou není, jak by zaměstnanci měli nebo mohli pracovat. Lidé si během pandemie prožili výrazný extrém, během kterého se ověřilo, že jim můžeme důvěřovat, protože si sami našli způsob, jak vykonávat svou práci, která jim nejlépe vyhovuje. Novou výzvou se proto stává nalezení nejlepšího způsobu, jak co nejlépe koordinovat a vyhodnocovat různorodé pracovní scénáře, aby fungovali ke spokojenosti jednotlivce, celého týmu a organizace. Je proto nutné soustředit se na to, aby jednotlivci aktivně a smysluplně spolupracovali pro týmy, napříč jednotlivými odděleními a pro celou společnost jako celek. 

Získané zkušenosti můžeme využít k lepšímu způsobu budoucí (spolu) práce a lepší integraci pracovního a soukromého života. Pokud se totiž naučíme nové dovednosti a způsoby (spolu) práce odkudkoli účinně uplatňovat, mohl by stávající způsob práce vést k mnohem větší flexibilitě, otevřenosti a svobodě. Jak na to? Vyzkoušejte pravidlo 168 hodin.

Pravidlo 168 hodin

Tajemstvím budoucnosti (spolu) práce odkudkoli je v rovnováze mezi „životem, časem, energií a pozorností“ věnující se aspektům života jako je (práce, rodina, zdraví a zábava) v souladu s vašimi individuálními hodnotami.

Naštěstí existuje jednoduché pravidlo, jak toho dosáhnout. Jedná se o „pravidlo 168 hodin“, což je počet hodin v týdnu, který si rovnoměrně rozdělíte na stejný čas, nic víc. Jedinou výzvou je, jak se rozhodnete trávit svůj čas. Aby byl vyvážený a založený na hodnotách a spokojenosti.

Rovnováha

Vašich 168 hodin není jen o rovnováze mezi „pracovním a soukromým životem“. Tato věta totiž zní, že buď pracujeme nebo žijeme. Snaha o rovnováhu mezi životem znamená, že budeme svůj čas věnovat stejně jako jakýkoli jiný vzácný zdroj, s cílem strávit čas, který je nejdůležitější.

Sebereflexe

Nikdy nebudete znát své hodnoty, pokud si nejste plně vědomi „sebe sama“. Proto začněte každý nový den sebereflexí, 15 minutovým cvičením, kterým si položíte několik základních otázek: Jaké jsou vaše hodnoty? Co znamenají? Jaký mají smysl a účel? Postupem času se ze sebereflexe stane tzv. sebe-přehled o 168 hodinách. Získáte současně odpověď. Co jsem opravdu udělal ve všech oblastech? Co jsem udělal v konkrétní den? Kdybych dnes mohl znovu žít, co bych udělal jinak? Vnímejte přítomný okamžik.

Křižovatky

K životní cestě neboli „životním křižovatkám“ jako je kariéra, rodina, víra, zdraví, spánek, zábava, odpočinek… přidělte svých 168 hodin a nastavte jim „hodiny“. Cílem je sledovat, jak trávíte svůj čas. I když existují každodenní různorodé variace, během několika týdnů se objevují vzorce, které ukážou, čemu se věnujete více a čemu méně a kde je nutné upravit čas.

Sebevědomí

Nikdo nedosahuje dokonalé rovnováhy. Vědět, jak trávíme svůj čas, je jediný způsob, jak se vyhnout nežádoucím „překvapením“. Když se dostaneme ze synchronizace, trávíme mnoho času jedné oblasti a v jiných významně zaostáváme. Najednou si uvědomíme, že naše zdraví není to, co chceme, nebo že lidé kolem nás si stěžují, že nejsme s nimi. Odkládáme návštěvu milovaného člověka, protože máme mnoho práce a jsme neustále zaneprázdněni a pak zjistíme, že toho, koho jsme milovali, již není mezi námi.

Hodnoty

Snaha o lepší rovnováhu v rámci 168 hodin vám pomůže žít „smysluplný a spokojený život“. Budete sklízet odměny ze života založeného na hodnotách a zároveň budete inspirovat a motivovat ostatní, aby dělali to samé.

Mnoho lidí nemá představu o tom, jaký by měl být jejich život. Dodržujte vzorec 168 hodin tak, aby vaše hodnoty byly vyjádřeny způsobem, jakým opravdu chcete žít a žijete. Věřím vám, že to dokážete. 

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz