Projektový manažer AV MEDIA EVENTS David Vedral a Carolina Vosátková, specialistka na udržitelné eventy z agentury Kuoni Destination Management, prezentovali na soutěži Young Energy Europe možnosti úspory energie a tím i zmenšení uhlíkové stopy při pořádání eventů. Součástí týmu byl také Pavel Němec z AV MEDIA, který se zabýval úsporou papíru digitalizací účetnictví a úsporou vody v budově. Tým celkově obsadil skvělé 3. místo.

PŮLROČNÍ KURZ ZAVRŠENÝ PREZENTACÍ

David, Carolina i Pavel prošli půlročním kurzem zaměřeným na úsporu energií, které pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora pro mladé zaměstnance do 35 let. V Německu toto školení probíhá ve spolupráci s obchodními a hospodářskými komorami již od roku 2014, v České republice se letos uskutečnil druhý ročník. Paralelně Young Energy Europe proběhl také v Maďarsku, Bulharsku a Řecku. Cílem je identifikovat možná opatření, která pomohou omezit spotřebu energií ve firmách, a tak přispět k ochraně klimatu. Na realizaci se kromě Česko-německé obchodní a průmyslová komory podílí také Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) a Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) usilující o naplňování cílů Pařížské dohody.

Završením kurzu Young Energy Europe byla prezentace projektů během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde se cirkulární ekonomika, ochrana klimatu a udržitelný způsob života staly hlavními tématy. Všichni prezentující úspěšným ukončením kurzu získali kvalifikaci Energy Scout. Nadále by měli působit ve firmách jako odborníci a hnací motory udržitelného přístupu ke svému okolí. Zisk 3. místa v celkovém hodnocení projektů je pomyslnou třešinkou na dortu.JAK NA UDRŽITELNĚJŠÍ EVENTY

„Udržitelnost a snaha o zmírnění uhlíkové stopy je společensky velmi aktuální téma. „Kuoni Destination Management se již od roku 2016 snaží najít řešení pro tvorbu udržitelnějších eventů podle norem ISO 20121 (Udržitelný Event Management), čímž je mezi eventovými agenturami unikátní. A proto jsme navrhli AV MEDIA EVENTS, kterého známe jako partnera beroucího environmentální odpovědnost vážně, abychom spojili síly. Výsledkem byla účast právě na Young Energy Europe projektu.“ uvedla Carolina Vosátková. „Mnoho opatření ve firmě provádíme dlouhodobě a vlastně docela automaticky. Bylo určitě přínosné se nad energetickými úsporami zamyslet koncepčně.“ přiblížil okolnosti přihlášení do kurzu David Vedral z AV MEDIA EVENTS.

Základním poznatkem však je, že prakticky nelze stanovit, které AV technologie jsou úspornější více a které méně. Velmi totiž záleží na konkrétních okolnostech eventu – kdy a kde se koná, kolik lidí na něm bude, jaké jsou potřeby klienta. Na příkladu akce ve Stockholmu jsme ale demonstrovali, že chytrým plánováním energii uspořit lze. V našem konkrétním příkladu se jednalo o změnu použité technologie z LED stěny 17x3m za projekci 20x4m. Současně s redukcí výkonu ozvučení došlo k následujícímu:

  • Úspora 306,7€ na spotřebě elektrické energie u projekce
  • Úspora 21,28€ na spotřebě elektrické energie na výkonu ozvučení
  • Úspora 1371,4€ na dopravě
  • Úspora 619€ na lokálních lidských zdrojích
  • Úspora cca 24 kg CO2 na technologiích (podobná hodnota CO2 v případě jízdy průměrným osobním vozidlem ve vzdálenosti 94 km)
  • Úspora cca 700 kg CO2 na dopravě (podobná hodnota CO2 v případě jízdy průměrným osobním vozidlem ve vzdálenosti 2754 km)

Správným plánováním a spoluprací mezi klientem, agenturou a AV dodavatelem lze najít vhodné řešení šetrnější k životnímu prostředí. V některých případech dokonce uspořit i finanční prostředky. Zvolením vhodných technologií můžeme nejen snížit spotřebu elektrické energie a vody, ale také zmenšit objem odpadu, snížit množství osob, které jsou potřeba k obsluze techniky, optimalizovat řešení dopravy.

ÚSPORA ZDROJŮ DÍKY VNITROFIREMNÍ OPTIMALIZACI

Úspory jsme neřešili jen externě, ale hledali možné rezervy také v rámci fungování naší firmy. Pavel Němec se zaměřil na úsporu papíru díky přechodu na digitalizaci účetnictví.

Nákupem softwaru na digitální zpracování a archiv přijatých faktur se podaří uspořit přes 50 000 listů papíru ročně, což představuje 214 kg CO2. Kromě toho se sníží náklady na tonery, papíry a šanony, ale také personální náklady spojené s obsluhou a zakládáním papírových dokumentů.

Poměrně jednoduchým opatřením v podobě instalace perlátorů na vodovodní kohoutky se v kancelářské budově AV MEDIA/AV MEDIA EVENTS podaří ušetřit až 30 000 litrů vody ročně. Návratnost investice je přitom poměrně rychlá – pohybuje se okolo 8 měsíců.

A CO DÁL?

Je před námi ještě dlouhá cesta, ale podařilo se nám lépe identifikovat jednotlivá slabá místa při pořádání eventů i fungování firmy. Dokázali jsme na praktických příkladech, že změna je možná, byť je občas náročnější a vyžaduje také dávku kreativity. Ale co je hlavní? Má smysl. Nebojte se s námi spolupracovat na udržitelnějších eventech. Naše cesta se totiž neobejde bez jednoho klíčového elementu. A tím jsou osvícení klienti.

Více informací: 

https://young-energy-europe.eu/en/saving-water-electricity-and-fuel-czech-dairy-madeta-has-the-best-energy-scouts-of-the-year/

https://tschechien.ahk.de/cz/business-services/kvalifikace-zamestnancu/young-energy-europe/

https://tschechien.ahk.de/cz/newsroom/news/news-detail/vitezni-energy-scouts-resi-uspory-komplexne-a-nizkonakladove/

https://www.kuoni-congress.com/sustainability/