Dnešní generaci obklopují atraktivní technologie od útlého dětství.

Multimédia jsou pro děti součástí každodenního života, a i pro dobrého učitele je pak těžké udržet jejich pozornost jen s křídou a tužkou. Vyučování už nelze tak, že učitel vede výklad a žáci znuděně poslouchají. ICT do dnešní školy prostě patří, moderní technologie jsou klíčovým pomocníkem, jak v dnešní době děti zaujmout, motivovat, zapojit, ale i efektivně řídit činnost ve třídě.

Klíčový je učitel, ale nezapomínejme, že v centru naší pozornosti je žák. Žáci a žákyně musí být těmi, pro které změny na školách děláme.

UČITELÉ


Protože víme, že učitel je klíčový, inspirujeme a školíme tisíce učitelů ročně. Naše tréninky a profesionální rozvoj pedagogů plně podporují zapojení nový technologií a trendů do výuky. Veškeré naše kurzy jsou akreditované MŠMT a rozdělené do jednotlivých uživatelských úrovní. Na školeních vám poskytneme odborné lektory a konzultanty, s jejichž pomocí dosáhnete přirozeného začlenění nejen technologií, ale i nových trendů nebo RVP do výuky.

OBSAH A ZDROJE

Na našem portále Veškole.cz najdete nespočet inspirativních článků, videí, webinářů a přes 35 tisíc připravených digitálních učebních materiálů roztříděných podle předmětů.
Spolupracujte a inspirujte se při vytváření svých výukových příprav, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku ve třídě při používání SMART technologií. Hledáme výukové zdroje, materiály, aktivity, programy a další zdroje, které vám pomohou využít SMART technologie tím nejlepším způsobem. Spolupracujeme rovněž na tvorbě interaktivních materiálů s předními českými profesionálními nakladateli učebnic, kteří propojují digitální obsah s tradičními učebnicemi.

TECHNOLOGIE

Moderní technologie jsou klíčovým pomocníkem, jak v dnešní době děti zaujmout, motivovat, zapojit, ale i efektivně řídit činnost ve třídě. Nabízíme širokou nabídku prověřených školních produktů i celých řešení od výukového softwaru až po plně vybavené kmenové i odborné učebny pro výuku jazyků, přírodních věd, robotiky, VR a 3D. Výběr vhodných prostředků včetně potřebného softwarového vybavení je důležitý. Je třeba, aby se jednotlivé nástroje snadno a intuitivně ovládaly a dobře spolupracovaly jako celek.

TECHNICKÁ PODPORA

Kompatibilní technologie bez starostí. Díky využití typových instalací můžeme školám nabídnout kompletní instalační služby. Prodejem a instalací zařízení naše podpora nekončí. Máme pro vás připravenu řadu nadstandardních servisních služeb, aby vám technika spolehlivě sloužila a přinášela vám ještě větší užitek a radost.