Vítejte u druhého prvního vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře?

V minulém newsletteru jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce

Zajímáte se obecně o nové způsoby práce, jak se budou nadále vyvíjet pracovní prostory a kanceláře, jak lze smysluplně využít moderní komunikační a prezentační technologie a bez jakých dovedností se v budoucnu neobejdeme? Jste na správném místě. Můžete se o mně a o tom co dělám dozvědět více...

Pokud jde o PRÁCI a PRACOVIŠTĚ je potřeba zjistit CO lidé opravdu chtějí a CO ne, abyste je mohli přivítat zpět. Ptejte se! Odpovědi se budou lišit v závislosti na práci každého člověka, ale když týmy odpoví na tyto otázky společně, vytvoříte komunitu. Vytváříte společenství prostřednictvím sdílených postojů, zájmů a cílů. Definování "CO" není jen o seznamu priorit a úkolů. Je to také o strategickém účelu a firemní kultuře, kterou chcete budovat. Když shromáždíte týmy kolem "CO, JAK, KDE, KDY, S KÝM, PROČ", vytvoříte váš příběh BUDOUCÍ PRÁCE.

Pracoviště by mělo být nejlepším místem pro práci. Práci bílých límečků lze dnes vykonávat kdekoli a kdykoli, abychom však přiměli lidi k návratu do kanceláře musíme hledat opravdové přínosy, které nás vnitřně motivují k návratu, protože zde můžeme zažít zcela něco jiného (úžasného) než během práce z domu.

V kanceláři se můžete osobně setkat s kolegy, obchodními partnery a zákazníky, můžete budovat vztahy a přátelství, můžete si dle svého zvážení flexibilně vybrat rozmanitý pracovní prostor a během pracovního dne prostory měnit a přizpůsobovat podle scénářů práce, můžete využít moderní komunikační technologie, můžete nasávat kancelářskou atmosféru, můžete využít dostupných služeb, které se v kanceláři nebo v blízkosti nacházejí, můžete se projít, v klidu si sednout na terasu nebo do neformální zóny či zákoutí a hluboce se soustředit nebo odpočívat, můžete být součástí komunity a týmu, můžete se aktivně připojit k firemní kultuře, můžete se učit a vzdělávat od svých kolegů a mentorů, ale můžete být sami mentory a pomáhat ostatním a mnoho dalšího… některé příklady, JAK lze zprostředkovat zážitek v kanceláři.

Snažte se re-designovat prostory na místa pro týmová setkání, kreativní spolupráci a hluboké individuální přemýšlení. Návrat zpět do kanceláře "vyhrajete", když povedete lidi s nadšením a účelem. Zkuste nyní zavřít oči a myslete na vaše pracovní prostory a kanceláře. Myslete na lidi, kteří tyto pracovní prostory využívají. Myslete na práci, kterou v pracovním prostoru lidé vykonávají. Myslete na potřeby, které od pracovního prostoru lidé očekávají. Myslete na asynchronní a synchronní komunikační nástroje, které lidé opravdu a rádi využívají.

Vítěznou strategií návratu do kanceláře je, že v plném rozsahu přijmeme změnu účelu pracoviště.

Několik postřehů CO zaměstnanci od kanceláře očekávají:

Chtějí se soustředit.

Zajímají se o možnosti, jak pracovat bez okolního rozptylování. To podtrhuje fakt, že během pandemie ocenili, že pracovali z domu a byli schopni se soustředit. Ale toto neplatilo pro každého a neplatí to ani dnes, protože někteří zaměstnanci nemají vyhrazené pracovní místo doma a musí se o pracovní prostor dělit s ostatními členy rodiny. Jak se s tím vypořádat? Vytvořte uzavřené prostory určené pro individuální soustředěnou práci, vytvořte neformální zóny a skrytá zákoutí, která budou vhodně doplněna o akustické panely, abyste zajistili maximální klid, pomohli lidem být co nejproduktivnější a uspokojili jejich potřeby.

Uživatelská zkušenost/zážitek v kanceláři.

Chtějí spolupracovat osobně.

Lidé rádi vidí své kolegy osobně, rádi se socializují a vytvářejí smysluplné lidské interakce. Jak se s tím vypořádat? Jak zprostředkovat skupinová kreativní setkání, která zaujmou a zapojí všechny členy týmu? Prostory pro spolupráci a spolutvoření nových nápadů nabývají na významu. Nejen že se tyto prostory zvětšují co do velikosti i počtu, ale jsou především rozmanité. Navrhněte takové prostory pro spolupráci, které umožní flexibilní výběr od formálních až po neformální prostory určené pro setkávání menšího, většího a velkého počtu lidí. Před pandemií prostory pro spolupráci tvořili cca 30 % z celkové plochy dnes je to průměrně 50 - 70 %.

Miliony metrů čtverečných kancelářských prostor se musí přeměnit, aby vyhovovaly soustředěnému myšlení, kreativní spolupráci v týmu a aktivnímu zapojení vzdálených účastníků.

HYBRIDNÍ pracovní prostory.

Chtějí spolupracovat hybridně.

Při navrhování hybridních pracovních prostor přemýšlejte trochu jinak. Před pandemií jsme měli potřebu být fyzicky přítomni v místnosti, abychom vyjádřili svůj názor a ovlivnili důležitá rozhodnutí. Lidé si prostě sedli do zasedačky a řešili úkoly, strategie a inovace. Dnes se centrum vlivu na setkáních posunulo do hybridního prostředí, během kterých se fyzicky přítomní účastníci navzájem vidí a slyší s těmi vzdálenými a odpovídajícím způsobem na dálku komunikují a spolupracují. Uživatelské zkušenosti z takové formy setkání musí být poutavé, záživné, jednoduché, ale hlavně musí řešit konkrétní potřeby a přání lidí. Jak se s tím vypořádat? Při návrhu klaďte důraz na celkový zážitek pro ty, kteří jsou v místnosti, ale i pro ty, kteří jsou vzdálení. Prostory je potřeba vybavit takovými komunikačními technologiemi, aby zaměstnanci měli pocit, že mají stejnou roli a míru zapojení při jakékoli schůzce, které se účastní.

Chtějí být součástí týmu.

Lidé chtějí pocit sounáležitosti s organizací a pracovištěm, chtějí atraktivní místo, kde se mohou scházet, kde mohou projevovat své emoce, požadavky a přání. Kde budou cítit, že na jejich názoru opravdu záleží. Takové prostory přivádějí lidi zpět, protože tyto prostory mají rádi a rádi se do nich vracejí. Vítězství dosáhnete jedině, když vedete a vysvětlujete lidem výhody návratu na pracoviště, nikoliv, že jim to nařizujete. Komunikujte a zdůrazněte např. důležitost osobní spolupráce. Ujistěte se, že technologie na pracovišti jsou připraveny vyhovět novým požadavkům stejně jako při práci z domu. Lidem prostě chybí pěkné, vhodně navržené a technologicky moderně vybavené pracovní prostředí.

Chtějí různé věci podle věku.

Nezapomeňte, že mezi zaměstnanci z řad Baby Boomers, Generace X,Y,Z jsou značné rozdíly, pokud jde o návrat do kanceláře. Lidé mladší 30 let chtějí více pracovat v kanceláři, protože potřebují tvořit sociální interakce a vztahy se svými kolegy, ale současně potřebují získat nové znalosti a dovednosti, které lze zprostředkovat nejlépe osobně. Většina Baby Boomers chtějí pracovat v kanceláři, protože jsou na to zvyklí a lidé ve věku 30 až 50 let očekávají vyšší míru flexibility a autonomie.

Chtějí skvělou firemní kulturu, inspirativního, férového a slušného šéfa.

Skvělá firemní kultura není jen taková, kde se lidé cítí pohodlně sdílet své různé názory, ale je taková, kde jsou tyto názory slyšeny a následně se podle nich také jedná. Můžete mít krásně navržené pracovní prostory s nejmodernějšími komunikačními technologiemi, ale pokud firemní kultura nefunguje a není skvělá, bude se to odrážet na lidech. Po pandemii mnoho lidí říká: Chtěl bych pracovat z domova. Ve skutečnosti mohou naznačovat: Nemám rád šéfa ani firmu a chci trávit co nejvíce času mimo kancelář a svého nadřízeného.

Pracovní prostory/kanceláře, technologie, ale i lidé musí fungovat na zcela nové úrovni, než na které jsme byli zvyklí před pandemií.

Pravdou však je, že jakákoli změna je bolestivá. Aby byla udržitelná a účinná, lze jí dosáhnout pouze prostřednictvím bolesti, odhodlání a tvrdé práce. Není to snadné změnit chování, myšlení, procesy, modely, způsoby… PRÁCE. Stejně jako primabalerína musí namáhat své nohy, aby vytvořila krásu, kterou diváci vidí, vy musíte změnit něco z toho, co již existuje, aby se objevilo něco lepšího.

Jinak řečeno: budoucí úspěch se nestane bez naslouchání zaměstnanců, bez změny návrhu pracovních prostor a bez změny nasazených komunikačních technologií.

JAK řešíte úspěšný návrat do kanceláře? Mohu vám poradit nejen s návrhem pracovních prostor, ale společně vyberme nejlepší technologie určené pro komunikaci, spolupráci a spolutvoření v týmu, které jsou navrženy podle potřeb a přání lidí.

Příště se zaměříme na: JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn.

Úvodní a poslední fotografie pochází z natáčení kancelářských prostor ve společnosti KOMERČNÍ BANKA. Komerční banka Tomáš Talaš Pavel Cermak

KOMERČNÍ BANKA - SMART OFFICE