Vítejte u třetího vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: Odkud se berou dobré nápady?

Rád bych vám postupně představil důležité dovednosti, bez kterých se v budoucnu neobejdeme. Dnes o ZVÍDAVOSTI.

Možná si myslíte, že lidé přicházejí na dobré nápady díky své pozoruhodné kreativitě. Nejlepší způsob, jak najít DOBRÉ nápady, je navrhnout jich co NEJVÍCE. Kvalita a kvantita jdou ruku v ruce, pokud jde o dobré nápady. Nedávný výzkum ukazuje, že lidé, kteří přišli s mnoha nápady, mají lepší nápady než ostatní.

Rozmanitost nápadů a kreativity je tvořena mnoha rozmanitými vstupy a tečkami… Tvořivá a kreativní energie je katalyzátorem inovací a odlišného myšlení. Její nedostatek má za následek fixní myšlení. Její dostatek a přebytek má za následek exponenciální růstové myšlení. Doporučuji knihu Nastavení mysli od Jan Melvil publishing.

Pokud chcete zažít výrazné posuny v práci nebo podnikání, musíte kolem sebe vytvořit takové prostředí, které umožní kreativitě vzkvétat. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je rozmanitost vstupů do vašeho myšlení, abyste vytvořili nová nervová spojení a cesty ve vašem mozku.

Zde jsou 3 způsoby, jak toho docílit:

1. Věnujte svůj ČAS lidem, kteří sdílejí podobné hodnoty jako vy, ale pracují v jiných oblastech a odvětvích. Společné rozhovory s těmito lidmi přispějí k mnoha novým nápadům, než si dovedete představit.

2. Svět je stále složitější, a proto musíme investovat do super dovednosti ZVÍDAVOSTI: do touhy prozkoumávat nové informace a zkušenosti. Zvídavost má širokou škálu výhod. Dělá nás lepšími v práci a pomáhá nám si práci užívat. Díky tomu jsme inovativnější, odolnější a připravenější na změny. Zvídavost podporuje důvěru, prohlubuje lidské vztahy a zlepšujete spolupráci. Paradoxní je, že svět dospělých a firemní prostředí obecně potlačují jakoukoli zvídavost. Zvídavost je jednou z nejdůležitějších dovedností potřebných pro BUDOUCNOST PRÁCE. Je důležité najít si čas na zvídavost, protože jsou to právě zvídaví lidé, kteří utvářejí a budují budoucnost.

Einstein řekl: "Nemám žádný zvláštní talent. Jsem jen vášnivě zvídavý."

Bez ohledu na vaši časovou zaneprázdněnost, ujistěte se, že si uděláte čas na přemýšlení mimo krabici, klást otázky, číst, zkoumat, zpochybňovat status quo a představovat si BUDOUCNOST. Buďte vášnivě zvídaví. Stojí to za to. Věřte mi.

3. NASLOUCHEJTE ostatním. Získáte větší perspektivu, o které jste možná netušili. Nikdy všechno nebudete vědět. Chce to celoživotní pokoru přijmout fakt, že budete věčný student, ale když to uděláte otevřete svou mysl ostatním učitelům z celého světa. Každý člověk, se kterým přijdete do styku má své příběhy, o které se s vámi může podělit a vy je můžete ve svém životě dále využít.

O sociálních médiích jsem se mnohé dozvěděl od syna.
O životě jsem se mnohé dozvěděl od otce.
O laskavosti jsem se mnohé dozvěděl od dědečka.

Se všemi těmito rozmanitými vstupy (tečkami) musíte vytvořit prostor pro svou mysl, aby je spojila dohromady, aby uvolnila tvůrčí energii a proud originálních vhledů. Můžete sbírat všechny tečky na světě, ale budou bezvýznamné, pokud si nedáte prostor tečky propojit a vytvořit svou celoživotní tečku kreativity.

JAK jste na tom se svou celoživotní kreativní tečkou?

Zde jsou další zajímavé články o Budoucnosti práce...

CO je těžištěm digitální spolupráce. 

JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? 

JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?  

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce a dovednostech, bez kterých se v budoucnosti neobejdeme nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn.