Flexibilita v práci je dnes jedním ze tří hlavních kritérií při výběru zaměstnavatele v České republice a její význam neustále roste.

Podle studie IWG (International Workplace Group) má globálně již 62 % firem zakotvenou flexibilitu ve své kultuře a procesech a 75 % lidí považuje flexibilní práci za novou normu nahrazující tradiční model pevné pracovní doby od-do v kanceláři. Zdají se vám tato čísla vysoká? Nám ve www.FLEXJOBS.cz zase velmi zajímavá, proto jsme na téma flexibility práce zveřejnili tento průzkum.

„České pracovní prostředí, až na výjimky, je ještě velmi tradicionalistické. Ale i to se v současné době mění. Firmy se stále více začínají otevírat a informují se o možnostech flexibility práce, jejích přínosech a rizicích. A co je nejdůležitější, začínají ji postupně zavádět bez ohledu na sektor podnikání “ popisuje aktuální stav Jana Špačková, zakladatelka FLEXJOBS Consulting

FLEX svět 2019

89 % firem zvýšilo produktivitu díky flexibilní kultuře

77 % firem využívá flexibilní kulturu pro získávání a udržení nejlepších zaměstnanců

Racionálně chovající se firmy si uvědomují, že “flexibilita práce” může být velmi silným motorem růstu, pokud se správně uchopí. Firmy proto vědomě a koncepčně dávají svým zaměstnancům možnost volby, KDE, KDY a JAK chtějí pracovat. Říkáte si, že je to bláznivé či nemožné? Proč to společnosti dělají a co tím chtějí získat? 

Jaké benefity flexibilita v práci přináší?

“Zaměstnavatelům razantně snižuje náklady, zvyšuje loajalitu a spokojenost zaměstnanců, přitahuje kvalitní kandidáty i mladé talenty. Když se dělá dobře, přispívá flexibilita k otevřené komunikaci, týmové spolupráci a smysluplné diverzitě myšlenek. Firma je díky tomu rychlejší a efektivnější, což se odráží i ve vztahu k zákazníkům. Lidem navíc umožňuje lépe skloubit pracovní a soukromý život,” doplňuje Jana Špačková, FLEXJOBS Consulting. 

Tyto přínosy však nevzniknou jen tak. Dle mezinárodního průzkumu IWG, pro 60 % firem, které zavedly flexibilní pracovní kulturu, bylo nejsložitější naučit se pracovat jinak. Je potřeba dělat změny postupně, ale vyplatí se to.

Musíme se naučit fungovat flexibilně

Avšak nezbytné pro celkový úspěch je koncepční nastavení flexibilního způsobu práce. V České republice se touto problematikou zabývá společnost FLEXJOBS Consulting, která pomáhá se změnou firemní kultury, mindsetu a rozvoji nových dovedností, které se soustředí na celkovou adopci flexibility práce. Naprosto klíčovou oblastí, kterou FLEXJOBS Consulting nabízí zákazníkům, jsou zážitkové tréninky a workshopy určené pro manažery a týmové lídry, na kterých získají odpovědi např. na tyto otázky.

JAK a PROČ efektivně vést týmy na dálku?

JAK a PROČ komunikovat ve flexibilním pracovním prostředí na dálku a jak pracovat s důvěrou?

JAK a PROČ ve flexibilním prostředí řídit výkon?

JAK a PROČ využít moderní technologie?

Tyto a další znalosti českým manažerům chybí, což způsobuje řadu konfliktů, nedorozumění a někdy i samotný zákaz flexibility práce. Jsou to i důvody, proč zaostáváme ve flexibilitě práce za světovým trhem. 

Bez umění vést lidi na dálku se neobejde žádný týmový lídr. Firmy jsou dnes distribuované napříč regiony. 86 000 českých firem má vlastníka v zahraničí. 

„Nejen z těchto důvodů jsme se v AV MEDIA rozhodli spojit společné úsilí, znalosti a dovednosti s FLEXJOBS Consulting. FLEXJOBS přináší na trh ověřené know-how potřebných lidských kompetencí pro flexibilní způsob práce. AV MEDIA tyto kompetence doplní o správně navržené a uspořádané pracovní kancelářské prostory s moderními komunikačními technologiemi určenými pro individuální práci nebo spolupráci se vzdálenými účastníky. Všechny tři zmiňované oblasti “lidské kompetence, pracovní prostory a technologie” jsou neoddělitelnou součástí a mají kladný dopad na úspěch flexibility v práci. A o to nám jde. Nebo jsme měli napsat: A to nám jde…? Na každý pád, obojí je pravdou,“ dodává k partnerství mezi AV MEDIA a FLEXJOBS Jiří Plátek, marketingový manažer, AV MEDIA. 

Na co se díky partnerství můžete v roce 2020 těšit?

Díky partnerství s FLEXJOBS Consulting budeme sdílet naše praktické zkušenosti, tipy a triky a příběhy věnující se flexibilnímu způsobu práce. Současně připravujeme obrysy společného workshopu a individuální zážitkové inspirace. Přečtěte si nyní příběh Komerční banky o flexibilním způsobu práce v bankovnictví.

Komunikaci na dálku vedeme všichni, NE “ti ostatní”. 

„Lidé nahlížejí na flexibilitu práce nebo na práci z domova s určitou nedůvěrou a nejsou si jisti, co jim vlastně přinese. Dokud se flexibilní přístup k práci nestane součástí firemní DNA, nebude mu nikdy věnována dostatečná pozornost. Nakonec se bude jednat jen o ztracenou příležitost. Proto je potřeba flexibilní přístup k práci dobře promyslet, naplánovat a průběžně řídit,“ Pavel Čermák, Product Owner – Digital Workplace, Komerční banka. 

Celý příběh Komerční banky zde https://www.avmedia.cz/reference/firmy/59_4275-flexibilita-v-praci-je-budoucnost_firmy