< Zpět

Flexibilita v práci je budoucnost

Jestli má pracovní vztah mezi více než 1 500 lidmi v nově zrekonstruované budově centrály Komerční banky na Václavském náměstí dobře fungovat, je potřeba, abychom spolu co nejlépe komunikovali.

PICT154161
PICT154172
PICT154178
PICT154181
PICT154184
PICT154187
PICT154191
PICT154194
PICT154197
PICT154200
PICT154202
PICT154203
PICT154208
PICT154211
PICT154214
PICT154215
Komerční banka, a.s. logo

Komerční banka, a.s.

Rok realizace: 2018
Kategorie: Firmy

Pro tyto účely jsme se rozhodli navrhnout nové moderní standardizované pracovní prostory (moderní jednací místnosti), které jednoduše využíváme k naplnění našich společných cílů a strategií.

Při návrhu nových prostor jsme si v rámci architektonické studie uvědomili, že dnešní pracovní návyky a požadavky lidí jsou jiné než před pěti lety a v nadcházejících pěti letech budeme komunikovat a spolupracovat jinak než dnes.

V IT jsme vytvořili značku FlexiWork, která definuje, že nemáme žádné fyzické ani virtuální hranice či přepážky, které by oddělovaly zaměstnance mezi budovami centrály nebo ve vztahu s našimi zákazníky.

Pavel Čermák, infrastrukturní architekt

Odpůrci práce na dálku v rámci korporátního světa mohou namítnout, že je obtížné vést lidi, kteří pracují například z domu, a monitorovat jejich výkony. Jedná se o velký omyl a mýtus. Musí se to vyzkoušet a dodržovat dohodnutá pravidla.

Miroslav Celman, projektový manažer

„V rychle se měnícím digitálním světě musíme více přemýšlet nad uspořádáním pracovního prostoru a výběrem nejvhodnějších komunikačních technologií, díky kterým budou lidé i organizace lépe přemýšlet a rychleji inovovat,“ otevírá náš rozhovor Pavel Čermák, infrastrukturní
architekt, Komerční banka, a.s.

FlexiWork neboli flexibilní práci na dálku jsme zavedli na všech úrovních jako pozitivní firemní strategii, jež má za cíl zvýšit výkonnost a připomenout, že sedět v kanceláři neznamená opravdu pracovat. FlexiWork přesouvá důraz z fyzické přítomnosti na skutečnou práci.

Flexi Work
Prostřednictvím FlexiWork nevyhodnocujeme jen míru práce z domova, ale soustředíme se na celkovou změnu myšlení. Jak postupně rozvíjet a podporovat firemní kulturu, která v sobě zahrnuje flexibilitu a umožňuje zaměstnancům vypořádat se nejen s prací, ale i s osobním životem.

Flexibilitou primárně zvyšujeme proaktivitu a autonomii lidí, a tím dosahujeme vyšší produktivity, inovace, spolupráce a tvořivosti. Klíčem k úspěchu je zajistit, aby lidé věděli, jaký je jejich cíl, a nechat je, aby zjistili, jak se k němu mohou dostat. Spoléhat se na univerzální přístup nebo jedno pravidlo pro různé způsoby práce není vhodné. Vyžaduje to celkovou změnu myšlení a chování každého zaměstnance. Současně je nutné správně a smysluplně používat nástroje, platformy a technologie, které jsou určeny pro vzdálenou individuální práci nebo skupinovou spolupráci.

Schopnost flexibility a práce na dálku patří mezi nejdůležitější kompetence ve 21. století.

V Komerční bance každý z nás využívá určitou měrou flexibilitu, abychom však z flexibility vytěžili maximum, musíme mezi sebou nepřetržitě aktivně komunikovat. U flexibilního přístupu k práci neurčujeme, kdy má zaměstnanec pracovat, ale stanovujeme záměr, co je potřeba a do kdy udělat. Je proto nutné zaměřit se na to, zda je práce dokončena kvalitně a včas, a neřešit, jak se má průběžně dělat.

Pracovníci si musí osvojit nové dovednosti a změnit stávající pracovní návyky, aby mohli flexibilně pracovat. Musí být schopni přemýšlet o tom, co potřebují, a definovat priority v práci i v osobním životě. Současně se musí prakticky seznámit (nejlépe formou opravdového zážitku), jak a k čemu využívat moderní technologie, aby se dosáhlo požadovaného společného cíle. Manažeři a týmoví lídři dnes k FlexiWork přistupují způsobem, že si otevřeně mohou říci sami sobě, ale i svému okolí, že zvládnou efektivně koordinovat nejen vzdálené týmy, kolegy, ale i flexibilně komunikovat se zákazníky.

„Lidé nahlížejí na flexibilitu, práci na dálku nebo práci z domova s určitou nedůvěrou a nejsou si jisti, co jim vlastně přinese. Dokud se flexibilní přístup k práci nestane součástí firemní DNA, nebude mu nikdy věnována dostatečná pozornost. Nakonec se bude jednat jen o ztracenou příležitost. Proto je potřeba flexibilní  přístup k práci dobře promyslet, naplánovat a průběžně řídit,“ uzavírá rozhovor Pavel Čermák.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz