Ptejte se svých lidí, lídrů, manažerů a týmů: JAK jsme pracovali, před pandemií? JAK pracujeme nyní? JAK můžeme pracovat? CO bylo, je a bude nejlepší…?

1. FLEXIBILITA není nic nového. Lídři a organizace před a během pandemie přetvořili zastaralé způsoby práce. Soustřeďte se, co fungovalo a bez čeho se lidé, lídři a týmy neobejdou. Nesnažte se přebudovat zažité a funkční věci.

2. FLEXIBILITA mezi lidmi. Flexibilita NENÍ univerzální protokol nebo iniciativa. Flexibilita zahrnuje způsob, jakým lidé plánují, koordinují a řídí svůj život. To vyžaduje předat jednotlivcům a týmům plnou "důvěru, svobodu a odpovědět" za vykonanou práci.

3. CO děláme. KDE, KDY a JAK pracujeme. Pandemie nás naučila, že práce je založena na, "CO" děláme. Jakmile je definováno "CO", pak přirozeně následuje "KDE (místo), KDY (čas) a JAK (používáme technologie ke komunikaci a spolupráci)".

4. Poskytněte správné nástroje. Inspirujte a vzdělávejte lidi, lídry a týmy. Nechte je aktivně experimentovat s novými znalostmi, dovednostmi a nástroji, které potřebují k úspěšné FLEXIBILNÍ práci.

5. Slaďte se. K dosažení nejlepších FLEXIBILNÍCH předsevzetí musí být vedení na všech úrovních schopno odpovědět na tyto tři otázky:

Co znamená FLEXIBILITA v naší organizaci?

Jak FLEXIBILITA funguje v praxi?

Proč na FLEXIBILITĚ záleží?