Letošní rok prověřuje kvalitu a spolehlivost komunikace na dálku v řadě firem a institucí mnohem více, než jsme byli v minulosti zvyklí.

Ti, kdo nevsadili na dobré komunikační řešení, mohli na jaře pocítit komplikace například v podobě různých technických nešvarů nebo zabezpečení. Z tohoto pohledu byl v dobré situaci Krajský úřad Kraje Vysočina, který v té době začal využívat videokonference od firmy Cisco.

Kraj Vysočina a videokonference v době korona krize

„S příchodem koronavirové krize a nemožnosti cestovat fyzicky na jednání se videokonferenční spojení ukázalo jako nejefektivnější způsob vzdálené komunikace. Spojovala se jak jednání hejtmanů, tak jednání za účasti vlády, premiéra a ministrů. Náš hejtman, Jiří Běhounek, byl přímým členem ústředního krizového štábu,“ říká Dušan Matys, správce sítě Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Za kraje jsem se účastnil jednání krizového štábu a také stálé pracovní skupiny, která se scházela každý den. Přes videokonferenční systém jsme byli schopni diskutovat ve dvaceti či třiceti lidech, kteří se připojili. Bylo to rychlé a velice operativní, ušetřili jsme hodně času,“ doplňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Videokonferenční systém Asociace krajů je fyzicky umístěný v Jihlavě a je provozovaný na technologii Cisco a díky tomu je zajištěna vzájemná kompatibilita napříč kraji.

Kompletní Cisco zařízení Kraji Vysočina dodaly v tandemu společnosti AV MEDIA, ALEF a Cisco.

Podrobnější informace: tisková zpráva systemonline

Chcete podobné řešení?