Slavnostní předání cen XVIII. ročníku proběhlo v Obecním domě v Praze...tentokrát on-line

6. října proběhlo slavnostní předání cen Národní soutěže Gloria musaealis. Vzhledem k aktuální situaci probělo předávání cen bez přítomnosti diváků, pouze za účasti nominovaných institucí. Ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií jsme zajistili on-line přenos. Na záznam tohoto přenosu se můžete podívat níže

Akce se konala pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hany Třeštíkové.
Partnery slavnostního vyhlášení je  Obecní dům, a. s.Národní muzeumHlavní město PrahaČeský rozhlasAV Media, a. s., a Three Brothers Production.
Hlavním mediálním partnerem ceremoniálu je Česká televize.
Mediálními partnery akce jsou Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY

Ve třech hlavních kategoriích byla nominována tato muzea:

Kategorie Muzejní počin roku 2019
Předmětem kategorie byly aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, završené
v období od 1. ledna 2019 do 28. února 2020. V této kategorii soutěžilo 17 projektů.
Nominovány byly tyto instituce:
• Muzeum města Brna, příspěvková organizace („Baron Trenck: Nová tvář legendy“)
• Městské muzeum a galerie Hořice („Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše“)
• Národní zemědělské muzeum, s. p. o. („Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice“)
• Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace („Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa“)

Vítězem této kategorie se stalo Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace („Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa“). "Za AV MEDIA, a.s. jsme velice rádi, že jsme se na této expozici mohli v rámci realizace podílet". 

                  

Kategorie Muzejní výstava roku 2019
Kategorie byla vyhlášena pro stálé expozice či výstavy využívající sbírek muzejní povahy, které byly veřejnosti zpřístupněny
od 1. ledna 2019 do 28. února 2020. V této kategorii soutěžilo 40 přihlášených projektů.
Nominovány byly tyto instituce:
• Technické muzeum v Brně („V těžkých dobách: Boje o hranice (1918–1919)“)
• Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích („Nové expozice muzea“)
• Muzeum dr. Aleše Hrdličky („Antropologická expozice“)
• Muzeum hlavního města Prahy („Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781–1948) / EPOS 257: Dýmová hora“)
• Národní galerie v Praze („1796–1918: Umění dlouhého století“)
• Uměleckoprůmyslové museum v Praze („Šílený hedvábník: Zika a Lída Asher / Textil a móda“)

Vítězem této kategorie je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích („Nové expozice muzea“). 


Kategorie Muzejní publikace roku 2019
Do kategorie mohly být přihlášeny publikace tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea,
pokud byly vydány v období od 1. ledna 2019 do 28. února 2020. Do této kategorie bylo přihlášeno 30 soutěžních projektů.
Nominovány byly tyto instituce:
• Muzeum města Brna, příspěvková organizace („Vize modernosti: Rudolf Sandalo 1899–1980“)
• Muzeum umění Olomouc („Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)“)
• Národní technické muzeum („Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika“)
• Městské muzeum Skuteč („Vojáci Skutečska 1914–1920“)

Vítězem této kategorie je Muzeum umění Olomouc („Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695)“)