Jednou z významných změn, které přinese vynucená izolace v domácnostech, bude skutečnost, že si uvědomíme významu a přínosu práce z domova.

Právě nyní se ukazuje, že umožnit práci z domova pomocí videokonferencí je výhodné jak pro zaměstnance, tak firmy. Většina společností sice nerada riskuje a mění své zvyklosti pomalu. Virus nás však přinutil k okamžité akci. Manažeři musí lidem důvěřovat, IT musí poskytnout spolehlivé a zabezpečené technologie pro podporu vzdálené práce a Lidé musí komunikovat hlasem a videem, protože na schůzky nechodí osobně. Budeme svědky dramatických změn v našem pracovním životě, které výrazně ovlivní chování lidi, navrhování pracovního prostoru a smysluplnosti využití digitálních technologií. Jste připraveni na nové výzvy?

Urychlí se nástup digitálních technologií, které jsme dříve masově nevyužívali, ale které se budou hodit: především se jedná o technologie podporující home office, komunikaci a spolupráci na dálku. Porady se bez videokonferencí a využívání Cisco Webex Teams, Microsoft Teams a Google G Suite neobejdou.

Dle průzkumu LMC 20 % lidí před COVID-19 využívalo práci z home office a dalších minimálně 20 % jej vyžadovalo. Když správně zvládneme aktuální výzvu, tak budeme trendy a technologie v oblasti vzdálené komunikace a spolupráce využívat k tomu, aby nám především sloužili. Abychom to zvládli musíme přepnout styl vedení na vedení na dálku. Protože bohužel stále vedeme lidi po staru, jako by všichni pracovali a seděli v kanceláři, ale situace se změnila a měnit se bude. Jakmile tyto nové zkušenosti dostaneme pod kůži, stanou se z nich nové návyky. 

Lidé

Práce z domova v lidech buduje vyšší míru pružnosti a samostatnosti. Zatímco pro korporátní společnosti je prosperita dlouhodobou prioritou, nyní se stala celosvětově kritickým problémem pro podnikání obecně. Vyvažování práce a soukromého života se stane ještě důležitějším tématem.

Registrujte se ZDARMA na WEBINÁŘE www.inspirovanolidmi.cz/nadalku 

Musíme se sami sebe zeptat, proč vlastně cestujeme? Virus nás donutil zamyslet se, kdy jsou osobní setkání skutečně důležitá. Komunikace tváří v tvář je pro nás nejpřirozenější formou výměny informací, příliš se však nezamýšlíme nad ekologickým dopadem naší planety a souvisejícími náklady spojené s cestováním. Celá situace povede k důkladnějšímu přemýšlení, kdy bychom se opravdu měli setkat tváří v tvář a kdy je virtuální setkání dostačující.

Distribuované týmy se stanou přirozenou součástí našeho života.

Prostory

Pandemie změní náš postoj k práci z domova, kterou budeme využívat častěji. Budeme více přemýšlet nad otázkou k čemu je vlastně kancelář určena. Lidé se budou chtít i nadále setkávat se svými kolegy a obchodními partnery osobně: již vytvořené lidské vztahy bude možné udržovat virtuálně, ale mnohem složitěji se budou navazovat nové vztahy na dálku. Pro některé extroverty bude problémem osamělost a izolace. Pro ostatní bude problém soustředit se na svou práci z domu z důvodu přítomnosti děti a častého rozptylování. Do kanceláří se vrátíme, ale ne tak, jak jsme na to byly zvyklí.

Pro soustředěnou práci budou někteří z nás vyhledávat home office a pro spolupráci v týmu kancelářské prostory.

Zatímco potřeba standardních kancelářských prostor se sníží, poptávka po jiných typech poroste. Čím více času strávíme prací online, tím vyšší bude poptávka po prostorech pro týmovou spolupráci. Pracovní prostory budou více rozmanitější s menším počtem pracovních stolů, ale s větším prostorem pro formální a neformální setkávání, stravování či odpočinek. V těchto zónách totiž bude probíhat klíčová komunikace, nastartování nových nápadů a budoucích inovací.

Kancelář se stane vyhledávaným místem pro týmové akce, zážitkové inspirace, učení se novým dovednostem a společenským aktivitám. Kanceláře budou umístěny v nejživějších částech města. Kanceláře už nebudou místem, kde se bude sedět v řadách a vykonávat individuální práce.

Kancelářské prostory, které budou mít za úkol lidi inspirovat a podporovat firemní kulturu.

Náklady

Virus nám přesně ukáže, kolik času ztrácíme dojížděním do práce. Více se zaměříme na efektivní využití času. Rozpočty na cestovní náklady se upraví v souladu se skutečnou potřebou. Investice budeme více směřovat do kvalitního a smysluplného IT/AV vybavení.

Současně si uvědomíme, že máme zbytečně velké kancelářské prostory. Obsazenost kanceláří podle Cushman&Wakefield ukazuje, že kanceláře využíváme v průměru jen z 58 % pracovního času. Tyto údaje pomohou lidem opustit zaběhnutý koncept kancelářského návrhu a přesunou se na koncept activitye based working.

Inspirujte se a navštivte kancelářské prostory AV MEDIA

Lidské zdroje

Novou výzvou pro HR bude správa vzdálených komunit. Budování firemní kultury a propojení na dálku poskytne prostor pro nové role, například pro komunitní manažery. Kanceláře se stanou místem, kde se bude budovat firemní kultura, která odráží firemní hodnoty. Tyto hodnoty budou založeny na udržitelnosti, dobrých vztazích a kvalitních pracovních podmínkách. Kancelářské prostory se stanou klíčovým místem pro vedení společnosti, řízení výkonu a zapojení lidí.

Budoucnost

S růstem globálních společností, jejich vlivu a ekonomické síle, se musí změnit i jejich zodpovědnost. Dojde k posunu od hodnoty pro akcionáře k hodnotě pro zúčastněné strany. Zisk bude více vyvážen péčí o planetu, společnost, zaměstnance a jejich rodiny.

Budou vznikat nové společnosti, které se budou více věnovat zdravotním aspektům svých zaměstnanců, podporovat celoživotní vzdělávání a pečovat o starší zaměstnance. Lidé budou pro společnosti pracovat mnohem déle, budou více angažovaní, šťastnější a produktivnější