Evropské hlavní město kultury

AV MEDIA byla partnerem akce Rijeka 2020. Během chorvatského předsednictví v EU se Rijeka, jako největší chorvatský přístav, v roce 2020 stala "Evropským hlavním městem kultury". Stala se tak centrem významného a rozsáhlého kulturního a uměleckého života a hostitelským městem pro nejlepší a nejzajímavější umělce z celého světa.

Titul "Evropské hlavní město kultury" je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií jednomu či více evropským městům, která tak mají po celý rok možnost představit Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj.

V rámci projektu "Evropské hlavní město kultury" byla otevřena kulturní zařízení, která jsou spolufinancována z fondů EU. V projektu je zapojeno více než 250 kulturních institucí nejen z Chorvatska, ale i 40 dalších zemí světa a nabízí více než 600 kulturních a uměleckých akcí.

"Greetings,

I would like to thank you for your time and effort and give special praise to Martin and Lucas who were very helpful, capable and it was pleasure to work with them. You certainly have our recommendations for future events."

 All the best
DANIEL BUKVIĆ, Chief Construction Coordinator