Rádi bychom Vás informovali, že společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10120 (dále i „Rozdělovaná společnost“), realizuje a k datu 1.9.2018 završí proces rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením sloučením ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) a násl., § 280 a násl. a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“).

Jedním z důvodů tohoto kroku je zvýšení schopnosti reagovat na potřeby našich zákazníků a efektivnější naplňování těchto potřeb našimi zaměstnanci.

Již 25 let AV MEDIA, a.s. poskytuje služby z oblasti pevných instalací a pronájmů audiovizuálního vybavení. Završením projektu rozdělení budeme tyto služby poskytovat i nadále, avšak prostřednictvím holdingové struktury Rozdělované a Nástupnických společností.

Realizaci pevných integračních AV řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry bude nadále zajišťovat společnost AV MEDIA, a.s. Služby spojené s pronájmem a dodávkou technologických řešení pro pořadatele konferencí, kongresů, show a podobných akcí budou od 1.9.2018 zajišťovány společností AV MEDIA EVENTS, a.s.

I po těchto změnách zůstávají všechny společnosti holdingu silnou a prosperující entitou, schopnou udržet si a do budoucna dále posilovat svou tržní sílu a postavení na českém i středoevropském trhu.

Více podrobností a úplné znění Oznámení na www.avmedia.cz/rozdeleni