INFORMACE O VÝZVĚ Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva č. 02_16_022 (pro MŠ a ZŠ v krajích) a Výzva č. 02_16_023 (pro MŠ a ZŠ v Praze):
Oprávnění žadatelé: MŠ a ZŠ (nově platí i pro Prahu!)
Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 6. 2016
Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2017
Ukončení realizace projektů: do 31. 8. 2019
Délka trvání projektů: 24 měsíců
Alokace na výzvu: 4 066 928 200 Kč 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč); v případě, že součástí právnické osoby je MŠ a ZŠ, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za MŠ a jedenkrát za ZŠ, celkem tedy 400 000 Kč

Na co se aktuální výzva soustředí: školní asistenti a speciální pedagogové, školní psycholog, vzdělávání a rozvoj pedagogů, logika a matematika prostřednictvím mimoškolních kroužků, spolupráce a setkávání s rodiči.

OBLASTI, KTERÉ VÁM AV MEDIA MŮŽE POMOCI POKRÝT:

projektová podpora    nabízíme DVPP

 

Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz