Proč se obrátit na nás?

Připravíme finanční rozvahu a rozjezd projektu, dodáme podklady a konzultace během realizace (např. pro výběr správných pomůcek), dohlédneme na hladkou realizaci a po skončení vám pomůžeme i s administrativou a vyhodnocením.

Ukážeme vám, že se celý proces dá jednoduše zvládnout s jediným cílem: aby technologie ve výuce škole přinášely skutečnou motivaci žákům a radost pedagogům. Pokud vám záleží na budoucnosti vaší školy, ale nemáte čas řešit dotace svépomocí, obraťte se na nás.

 • Individuální řešení problémů a požadavků vaší školy
 • Příprava konceptu rozvoje a využití šablon
 • Rozvoj pedagogů (DVPP)
 • Financování nákupu pomůcek
 • Na vyžádání zajistíme administraci či celkové vedení projektu
 • Pomoc při realizaci projektu (kluby robotiky, projektové dny, ICT ve výuce)
Jednotlivé fáze projektové podpory:
DALŠÍ KROK

1.Rozvaha projektu

Identifikujeme Vaše očekávání a společně vybereme vhodnou skladbu šablon.

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

 • Pomůžeme Vám formulovat očekávání a požadavky Vaší školy
 • Pomůžeme Vám s výběrem vhodných šablon
 • Poskytneme Vám praktický nástroj „Kalkulačku šablon“
 • Nabídneme bohatý výběr školení DVPP k jednotlivým šablonám, akreditovaných MŠMT
 • Poradíme Vám, kdy do šablon vstoupit a vybrat vhodnou skupinu pedagogů

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

Vysvětlíme a vyplníme s Vámi Kalkulačku indikátorů MŠMT (povinná příloha žádosti)

2.Žádost

Provedeme Vás přípravou a podáním žádosti v IS KP21+

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

 • Otestujeme s Vámi kompatibilitu počítače před podáním žádosti IS KP21+
 • Pomůžeme Vám se zprovozněním přihlášení na portál IS KP21+ a dalšími úředními náležitostmi nutnými pro podání žádosti (elektronický podpis aj.)
 • Poskytneme Vám povinné přílohy k podání žádosti

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

 • Připravíme finanční rozvahu projektu (náklady × výdaje projektu)
 • Nastavíme s Vámi realizační tým a zapojené osoby i s náhradníky
 • Dodáme harmonogram průběhu projektu z pohledu monitorovacích zpráv (zpráv o realizaci) projektu
 • Kompletní podání žádosti v IS KP21+ na základě Vámi poskytnutých podkladů

3.Příprava

Po podání žádosti můžete 3-5 měsíců čekat na její schválení.

Tento čas již využijte pro přípravu realizace projektu. Připravíme s Vámi rozjezd projektu včetně smluv, rozpočtu, harmonogramu a podkladů pro výběrové řízení. 

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

 • Zrevidujeme s Vámi harmonogram a rozpočet projektu
 • Dodáme vzory podkladů pro výběrové řízení
 • Poskytneme Vám dokumenty pro Smlouvu o poskytnutí dotace (SoPD)

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

 • Příprava a odeslání Smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh
 • Zpracování a podání Žádosti o platbu
 • Příprava výběrového řízení Seznámení celého realizačního týmu a zapojených osob s průběhem projektu a publicitou
 • Nastavení spolupráce při odevzdávání výstupů do monitorovací zprávy

4.Realizace

Začínáte s realizací projektu. Poskytneme vzory dokumentů pro první monitorovací zprávu a naplánujeme realizaci DVPP kurzů.

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

 • Poskytneme vzory dokumentů nutné k výstupům jednotlivých šablon (dohody pro personální šablony, výkazy práce, prezenční listiny, dohody o spolupráci)
 • Dodáme podklady pro povinnou publicitu a další praktické pomůcky, které Vám pomohou s realizací projektu
 • Nabízíme konzultaci při výběru vhodných pomůcek s ohledem na pravidla projektu
 • Nastavíme s Vámi vhodný časový harmonogram DVPP kurzů

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

Pomoc s vyhlášením výběrových řízení (bude-li nutné)

Koordinace nastavené spolupráce při odevzdávání výstupů do monitorovací zprávy

Zajištění publicity

Podáme první monitorovací zprávu (zprávu o realizaci) projektu

5.Průběh

Ohlídáme včasnost a správnost povinných výstupů a zajistíme hladký průběh realizace.

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

 • Průběžná kontrola dodržování harmonogramu realizace DVPP kurzů
 • Dodáme vám sady pracovních úloh a metodik pro inovativní vzdělávání s robotickými či přírodovědnými sadami
 • Dodáme Vám inspirativní podklady pro náplň pro Kluby robotiky a deskových her, Čtenářské kluby pro žáky ZŠ aj.

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

 • Kontrola výstupů a termínů dle monitorovacích zpráv
 • Zajistíme kompletace monitorovacích zpráv a jejich podání
 • Vyřídíme případné doplnění či opravy monitorovacích zpráv
 • Zajistíme a zpracujeme podklady na základě požadavků dotačního titulu MŠMT

6.Ukončení

Ukončení projektu zvládneme s Vámi závěrečné „papírování“ a vyhodnocení projektu.

ZDARMA V RÁMCI KONZULTACE AV MEDIA

 • Absolventi našich DVPP obdrží osvědčení o absolvování školení dle požadavků MŠMT a projektu
 • Automaticky evidujeme náš smluvní vztah dle nového zákona č. 340/2015 Sb.
 • Předáme Vám praktickou pomůcku, která Vám pomůže se připravit na podání Závěrečné monitorovací zprávy, a to jak pro podání v IS KP21+, tak i pro případnou kontrolu na místě

NAVÍC V RÁMCI SLUŽEB ADMINISTRACE PROJEKTU

 • Kompletace podkladů pro závěrečnou zprávu a závěrečné vyúčtování
 • Podání závěrečné monitorovací zprávy
 • Zajistíme a zpracujeme podklady na základě požadavků dotačního titulu MŠMT

Líbí se vám tato služba?

Spojte se s námi a my pro vás vybereme to nejlepší.