Lze skloubit rozlehlé, kamenné a převážně vlhké hradní prostory s novými trendy moderních expozic?

Hradní prostory. Starobylé stavby, které zde stojí mnoho století. Lze skloubit rozlehlé, kamenné a převážně vlhké hradní prostory s novými trendy moderních expozic? Ač mají hrady oproti muzeím a návštěvnickým centrům svá jasná specifika, i hrady potřebují vyprávět návštěvníkům své příběhy moderní interaktivní formou.

Na počátku každého příběhu by měla být touha a odhodlání

Právě touha a odhodlání kurátora a provozovatele je hnacím motorem k tomu, aby mohl vzniknout projekt, který osloví návštěvníky, a na který budou všichni právem hrdi. A pokud se do projektu vloží silný tvůrčí tým, ve složení scénografa, architekta, light designéra, audio-designéra, AV projektanta, tvůrce obsahové části k AV exponátům, scénáristy a libretisty, který spolu se zadavatelem tvoří návrh jednotlivých prostor, jsme na cestě, která vede k úspěšnému cíli. Tým by měl být se zadavatelem ve vzájemné harmonii, protože práce na projektu trvá i několik měsíců. Každý krok k vytouženému cíli by měl všem přinášet radost a uspokojení.

JEDINEČNÝ SCÉNOGRAFICKÝ KONCEPT

Cílem každého projektu je vytvoření prostoru, který by dokázal srozumitelně a atraktivně přiblížit prezentované téma, a to moderní dynamickou formou, která nebude snižovat významnost a důstojnost tématu. Interiéry, které většinou nemají čitelný příběh, převažují v nich prázdné prostory s nevhodnými prvky, jako jsou betonové klenby, stropy, apod. rázem ožívají. Dokáží navodit reálnou dobovou atmosféru, která přenese návštěvníka o několik století zpět tak, aby se stal součástí života na hradě.

Na expozici se díváme očima návštěvníka ještě dříve, než do ní vkročí

Virtuální realita. Cesta do jiného prostoru už není pouze ve fantazii tvůrců sci-fi. S nástupem nových moderních technologií se s ní můžeme setkat stále častěji v našem běžném životě, při běžných činnostech. Virtuální realita může přinášet nejen zábavu, ale může nám pomáhat pochopit plánovaný prostor a navodit pocit návštěvníka v prostoru, například při plánování nové expozice. Ve fázi projektu zpracujeme virtuální prostor, ve kterém se budete moci pohybovat stejně, jako vaši budoucí návštěvníci.

Studie

Výstupem studie je dokument, který detailně popisuje expoziční prostor, expozice samotné až do úrovní detailního popisu/rozkresu jednotlivých částí a zastavení. Přečtěte si více… 

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace má za cíl konkretizovat a definovat fungování celého prostoru, a to včetně definice jednotlivých zastavení a jejich obsahu. Zahrnuje mimo jiné projektovou dokumentaci interiérových a exteriérových prvků, projektovou dokumentaci audiovizuálního vybavení včetně osvětlení a výrobní listy obsahů pro audiovizuální exponáty.
Přečtěte si více… 

Obsah

Cílem expozice je prezentovat konkrétní obsah a prostřednictvím tohoto obsahu vyprávět návštěvníkům příběh
Přečtěte si více… 

Expozice na Hradě Strečno

Při návrhu ideového ztvárnění interiéru expozice je důraz kladen především na interakci návštěvníka a objevování prostoru. Každá část expozice má svůj jedinečný scénografický koncept, a tak může fungovat i samostatně. Mezi prostředky interpretace patří například velkolepá videomappingová show, která vykresluje krátký, ale velice bohatý životní příběh Žofie Bosniakové, plný lásky a dobročinnosti, za který byla již za svého života „blahořečena“. Dalším vrcholem expozice je prostor věnovaný stavebně - historickému vývoji hradu. Za zvuku ambientní hudby a hlasu průvodce Žofie celý prostor postupně ožívá, zejména centrální fyzický model hradu, na jehož úpatí se formou projekce odehrává jedna historické scéna za druhou. Vše je doplněno mechanickým pohybem samotného modelu v jeho jednotlivých fázích výstavby. Hrad návštěvníkům doslova vyroste před očima. Edukace i zábava na návštěvníky čeká v prostoru Vojenská a správní úloha hradu. Důmyslně navržená stínohra, ve které hrají hlavní roli čtyřiceticentimetrové figury polohovatelných 2D vojáčků, vtáhne do děje malé i velké návštěvníky. O tom, že vitrína nemusí být nudnou záležitostí, pokud se umí správně scénograficky uchopit se návštěvníci přesvědčí v prostoru Archeologie, kde je na první pohled upoutá obrovská vitrína s exponáty levitujícími v prostoru, doplněná audiovizuálním a světelným řešením.

NECHYBÍ ANI OŽIVENÍ EXTERIÉRU

Z pohledu exteriéru se jedná o zafixovanou zříceninu v procesu dostavby. V tomto případě nebylo naším cílem vytvářet příběh, ale představit zábavnou a hravou formou se zapojením návštěvníka obranné funkce hradu, život na hradě a v podhradí, stavitelství a legendy. Věříme, že se nám v rámci projektu podařilo navrhnout expozici, která bude pro návštěvníky nejen poučná, ale zároveň zábavná, hravá a plná překvapivých momentů.

„Hrad Strečno se nachází 8 km za Žilinou směrem na Martin. Stojí na strmé skále hned vedle hlavní cesty a je zcela nepřehlédnutelnou dominantou krajiny. Díky tomu a výhodné poloze se těší vysoké návštěvnosti. Hrad má ve své správě Považské muzeum v Žilině, které ho veřejnosti zpřístupnilo po náročné rekonstrukci v roce 1995. Byla mu ponechána podoba hradní zříceniny. Dlouholetou snahu muzea vytvořit na Strečně zajímavou expozici znesnadňují špatné klimatické podmínky. Hrad nemůže být zařízený dobovým nábytkem, nedají se vystavovat obrazy ani listiny, trpí kovové, kožené a dřevěné předměty. V roce 2017 jsme měli možnost navštívit Dačického dům v Kutné hoře. Nová moderní expozice od firmy AV Media, fungující i ve vlhkém sklepním prostoru, nás inspirovala ke snaze zřídit zážitkovou expozici i na hradě Strečno. Naším přáním je návštěvníkům zprostředkovat jedinečný příběh majitelky hradu Žofie Bosniakové, jejíž tělo by nalezeno neporušené v kryptě hradní kaple a které se přezdívalo „světice ze Strečna“. Součástí hradní expozice by ale měl být i stavební vývoj hradu, přehled majitelů Strečna a významné archeologické nálezy. To vše by mělo být prezentované interaktivní formou, aby se návštěvníci nejen zabavili, ale i něco naučili. Na své by si měli přijít nejen rodiny s dětmi, ale také milovníci památek a historie vůbec. Právě byla ukončena projektová fáze a věříme, že dojde i na samotnou realizaci.

Mgr. Martina Bernátová, historička Považského múzea v Žilině
Mgr. Andrea Slaná, PhD. - archeolog, geolog