projekt

základ úspěšné realizace

Projektová dokumentace je nezbytnou součástí každé úspěšné realizace. Jasně definuje rozsah, funkcionalitu, návaznosti na ostatní profese, potřebnou stavební připravenost a předpokládaný objem investičních nákladů. Investorovi poskytuje ucelenou představu o potřebném rozsahu audiovizuálního řešení, orientuje ho v dané problematice a usnadňuje jeho rozhodování při stanovování požadovaného technicko-ekonomického optima.  

  • Definice požadavků uživatele - provedeme veškeré vstupní konzultace směřující k přesné definici zadání a rozsahu projektu. Konzultujeme s vámi možnosti audiovizuálního řešení, které nenaruší ráz expozice a zároveň podtrhne a zvýrazní jednotlivé exponáty. Společně s vámi spolupracujeme na přesné definici vstupních požadavků.  
  • Profesionální přístup k řešení - sledujeme nejnovější trendy ve vývoji audiovizuálních a interaktivních technologií.  Inspirujeme se úspěšnými projekty v zahraničí, kde pro vás čerpáme nové inspirace a zkušenosti. Výstupem projektu je vždy specifikace systému splňujícího aktuální požadavky oboru a co nejlépe reflektujícího provozní požadavky uživatele.
  • Optimalizace nákladů - součástí projektu je zpracování přesného výkazu zařízení s typy a doporučenými cenami. Poskytujeme tím investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace a vytváříme mu tak prostor pro nastavení technického standardu koncových prvků a tím i přesné doladění vlastního investičního záměru.
  • Koordinační činnost - v rámci projekčních prací je zahrnuto i provádění koordinačních činností s architektem a stavebními profesemi. Včasné sladění všech návazností může významně ušetřit čas při realizaci a tím i vynaložené prostředky.
  • Vymezení odpovědnosti - garantujeme bezproblémovou funkčnost a vzájemnou kompatibilitu všech částí projektového systému. Projekt se tak stává kompetentním podkladem pro bezproblémovou realizaci celého díla.
Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz