studie

vaše myšlenky dostávají reálnou podobu

Výstupem studie je dokument, který detailně popisuje expoziční prostor, expozice samotné až do úrovní detailního popisu/rozkresu jednotlivých částí a zastavení. Popis se neomezuje pouze na uměleckou stránku věci, ale také na detailní popis technologií, materiálů a především dojmu, který má daná část prezentovat. Cílem je kompletní studie, kde je jasně a exaktně vyjádřen "duch" expozice, popis systémů, technologií a vizuální stránka věci

Nedílnou součástí každé studie by měla být SCÉNOGRAFIE. Úkolem scénografie je vytvořit pouto mezi návštěvníkem a expozicí. Je ideálním nástrojem, jak přizpůsobit expozici tak, aby byla více zapamatovatelná a jedinečným prostředkem k prezentaci obsahu. Scénografie je součástí příběhu a podtrhuje téma vyprávění. Vytváří emoce, vypráví příběh a vytváří komfortní prostředí pro návštěvníky.

 • Ideový popis expozice
  definuje zachycení hlavních myšlenek a ducha budoucí expozice s jasně definovanými cíli pro návštěvníka
 • Rozbor jednotlivých zastavení včetně vybraných ideových skic
  detailní zachycení jednotlivých zastavení z hlediska konceptu a hrubé podoby rozmístění prvků, exponátů
 • Ergonomie prostoru
  oddíl zabývající se "průtokem" návštěvníků daným prostorem
 • Technický popis expozice
  má za cíl v předprojektové fázi definovat funkční celky a technické způsoby řešení jednotlivých "zastavení"
 • Obsah
  jeho včasná komunikace je základním kamenem, který je nutné disktuovat již ve fázi studie. Obsah ovlivňuje nejenom celkový dojem, ale má potenciál návštěvníka emočně oslovit a interpretovat příběhy
 • Exponáty
  jejich výroba je z velké části zakázková a ke správným odhadům oslovujeme odborníky v oboru
 • Architektonické zákresy jednotlivých zastavení do výkresové dokumentace
  schematické zákresy pro jasnější představu investora o plánované dispozici, základních barevných schématech a stylu expozice z hlediska architektonického řešení
 • Odhad provozních nákladů spojených s provozem expozice a investiční náklady
Mám zájem o více informací
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz