Vítejte u šestého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: PROČ mít RÁD práci? Jde to vůbec?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy? a JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?

Zajímáte se obecně o nové způsoby práce, jak se budou nadále vyvíjet pracovní prostory a kanceláře, jak lze smysluplně využít moderní komunikační a prezentační technologie a bez jakých dovedností se v budoucnu neobejdeme? Jste na správném místě. Můžete se o mně a o tom co dělám dozvědět více... 

Nejúspěšnější lidé nejsou ti, kteří dělají to, CO mají rádi; jsou to ti, kteří chápou PROČ práci dělají.

PRÁCE vás může naplňovat, posilovat a můžete jí mít RÁDI dokonce i více než RÁDI, ale o tom se dozvíte v následujících větách a odstavcích. Odpovězte si nyní na následující otázky. Víte PROČ svou práci děláte, JAK jí děláte, KDE jí chcete dělat, s KÝM se chcete během práce potkávat a CO k práci potřebujete? Taková práce, u které dovedete na položené otázky odpovědět dává lidem energii, potěšení a smysl. CO tedy chcete opravdu ve svém životě dělat, ve svém nejniternějším nitru? Víte to?

BUDOUCNOST PRÁCE je založena na možnosti samostatně se rozhodnout JAK, KDE a KDY chceme pracovat, ale musíme současně dbát na to, abychom CO nejlépe synchronizovali svou práci s kolegy, zákazníky, obchodními partnery, skupinami a týmy.

BUDOUCNOST PRÁCE umožňuje jednotlivci fungovat v autonomním a flexibilním pracovním nasazení, ale za předpokladu, že je plně k dispozici ostatním členům týmu. Navzájem se podporujeme, organizujeme společnou práci, používáme technologie, komunikační platformy a nástroje, které se lidem líbí a jsou smysluplně využívané.

BUDOUCNOST PRÁCE je založena na budování pevných a hlubokých vztahů mezi lidmi, což v překladu znamená, že více komunikujeme, spolupracujeme, říkáme si věci, tak jak je cítíme, ale současně se snažíme pochopit ostatní a pozorně nasloucháme, vytváříme a prohlubujeme funkčnost zájmových komunit a formujeme pozitivní firemní kulturu.

BUDOUCNOST PRÁCE zprostředkuje fyzické setkávání v rozmanitých, chytrých a bezpečných pracovních prostorech určených nejen pro individuální práci, ale také pro neformální povídání, spolupráci, spolutvoření a kreativní myšlení ve skupinách. Možná, že se nebudeme setkávat v KANCELÁŘÍCH, ale v KAMPUSECH. Možná nebudeme pořádat setkání v ZASEDAČKÁCH, ale v ATELIÉRECH, LABORATOŘÍCH a STUDOVNÁCH.

BUDOUCNOST PRÁCE neznamená výhradně pracovat z domova. Mnohem důležitější je pochopit, že lze pracovat zcela jinými způsoby, ať už si práci organizujete jakkoli, můžete pracovat odkudkoli a kdykoli. Když se totiž rozhodnete pracovat výhradně z domova a použijete pro svou práci chytrý telefon a notebook můžete se dostat do pasti, budete ostatním lidem neustále k dispozici, po celý den nepřetržitě na videokonferencích, podobně jako to udělala spousta lidí během pandemie. Je to práce, kterou chcete opravdu dělat?  

JAK najít správnou cestu v následující definici? Lze mít svou práci RÁD a dokonce MILOVAT, objevit ve své práci LÁSKU? Mít RÁD a MILOVAT to CO dělám a dělat to po zbytek života? Během pandemie většina z nás o takových podobných věcech s největší pravděpodobností přemýšlela. Stáli jsme před zrcadlem a mluvili jsme sami se sebou: KDO vlastně jsem, CO dělám, JAKÉ je moje poslání a jakou stopu chci zanechat světu, svému okolí a svým blízkým?

V práci většina z nás tráví 40, 50, 60… hodin týdně, a proto stojí za to přemýšlet, co udělat pro to, abyste nakonec mohli žít život, který je vašim autentickým životem na rozdíl od života, který vám někdo předkládá a definuje, ve kterém se necítíte dobře a jste pod neustálým stresem. Jednoduše se to píše, ano máte pravdu, to celé je definice něčeho, CO by se nám jistě líbilo, ale existuje opravdu cesta, jak mít v životě práci RÁD a MILOVAT?

Všechno začíná u EMOCÍ. Z emoce vzniká pocit, z pocitu myšlenka, z myšlenky čin a z činu celý život. Pocity jsou oproti emocím jemnější, ale trvají déle. Zajišťují přežití našeho JÁ z dlouhodobého hlediska. Myšlenka znamená něco konkrétního vymyslet, navrhnout, projednat, prodiskutovat a činem skutečně něco vykonáme a realizujeme. Takto postupně vytváříme příběhy našich životů.

Když se zeptáte lidí, kteří jsou opravdu skvělí v tom, CO dělají většina z nich vám řekne, že svou práci mají RÁDI a někteří z nich jí MILUJÍ. Prostě a jednoduše najdou LÁSKU v tom, co dělají.

Ať už je to cokoli, co na PRÁCI milujete nebo máte RÁDI bude se vám v MOZKU vypouštět chemický koktejl: dopamin + norepinefrin + anandamid + endorfin = stav *FLOW, ale také serotonin + oxytocin.

V tomto chemickém koktejlu jste kreativnější, empatičtější, zvídavější, všímavější, předvídatelnější, všestrannější a odolnější okolním situacím a změnám.

DOPAMIN: chemikálie štěstí, která je vypuštěna ve chvíli, kdy uděláme něco, co nás opravdu baví a povzbuzuje. Dopamin zvyšuje pozornost, schopnost zpracovávat informace a rozpoznávat jednotlivé vzorce v celkovém kontextu.

NOREPINEFRIN: hraje podobnou roli jako dopamin, zvyšuje v těle srdeční puls, svalové napětí a dýchání, které napomáhá našemu výkonu. Vypouští glukózu do krevního oběhu, abychom měli více energie.

ANANDAMID: zlepšuje náladu, snižuje bolest, rozšiřuje krevní cévy a zlepšuje schopnost laterálního myšlení (propojování nespojených myšlenek dohromady) pomáhá nám být více kreativní a snižuje pocit strachu.

ENDORFIN: pomáhá snižovat následky stresu a bolesti v těle. Vydržíme mnohem déle a neuvědomíme si, že by nám něco chybělo. Sportovci si díky endorfinu nedokážou uvědomit, že jsou zranění a pokračují ve svém výkonu dál.

SEROTONIN: sice není napojen na stav FLOW, ale upravuje a dodává nám pocit klidu a jistoty poté, co prožijeme stav FLOW. Jedná se o hormon štěstí a radosti. Ovlivňuje naše nálady, emoce, chování, a dokonce i délku života.

OXYTOCIN: snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť a usnadňuje rozpoznávání emocí. Zvyšuje naši motivaci, abychom budovali společenské vazby a zapadli do týmu. Jedná se o hormon LÁSKY, věrnosti a důvěry.

*Stav FLOW je základním stavebním kamenem vnitřní motivace člověka.

Když jste zamilovaní do jiného člověka, cítíte se v bezpečí, cítíte zvídavost a povzneseni. Je to stejný koktejl, když děláte něco, CO máte RÁDI a MILUJETE = LÁSKA. Pokud společnosti chtějí od lidí kreativitu, inovace, odolnost a angažovanost, musí se v lidech a mezi lidmi projevit LÁSKA.

JAK mohou společnosti začlenit lásku do pracovního procesu a náboru?

 

LÁSKA je činnost, kterou milujeme. Abychom si lásku mohli lépe představit, podívejme se na lidský MOZEK, který se skládá z mnoha spletitých „barevných nitek“ emocí, pocitů myšlenek, činů a celého našeho života. Váš den v práci není jeden den v práci. Váš den se skládá z tisíce různých interakcí, momentů a situací v kontextů jako naše barevné nitky, které malují váš životní obraz. Když se k obrazu přiblížíte uvidíte cesty nitek tedy směsici emocí. Proto abychom mohli jednotlivé cesty uspořádat musíme na nich pracovat. ČAS, PROSTOR a UZNÁNÍ emocí mohou spletitosti ve skutečnosti rozmotat = EMOČNÍ INTELIGENCE. Nejen o emoční inteligenci si řekneme více v jiném příspěvku, který pro vás připravuji.

Aby bylo možné provádět dobrá rozhodnutí, potřebují manažeři a vůdci pokročilé kognitivní schopnosti (IQ) pro rychlou syntézu a soustředění v kombinaci s empatickými emocionálními dovednostmi (EQ) pro rozvoj, vedení a inspiraci lidí.

Čím více cítíte své emoce, tím snáze pochopíte PROČ má smysl PRÁCI mít RÁD a MILOVAT.

Každý pracovní den se skládá z tisíce spletitých a různobarevných nitek. Některé z nich jsou červené, černé, modré, zelené, oranžové…, ale každá z nich má význam a charakterizuje náš celistvý život, dovednosti, návyky, způsoby myšlení, vyjadřování a mnoho dalších vlastností, na kterých opravdu záleží.

Učíme se geometrii, protože si myslíme, že geometrie je velmi důležitá, ale neučíme se nic o sebeovládání. Učíme se teorie o rozhodování, budování vztahů nebo dokonce teorie kreativity, ale neučíme se, jak být kreativní nebo jak si budovat vztahy a jak se rozhodovat.

Jediným mistrem vašich nitek jste VY. Během života děláme mnoho špatných věcí, ale jedna je opravdu hodně špatná. Od narození až po dospělost je nám předkládáno, že neznáme správné odpovědi. Připomíná vám to něco? „My učitelé a šéfové, jedině my známe správné odpovědi o vašich cílech a kompetencích.“ Celý život slyšíme: „Ty nejsi chytrý, ale my ano. Řekneme vám, jaké jsou správné odpovědi. Pokud jde o vaše nitky, víme mnohem lépe o jaké je potřeba se opřít a v čem jsou pro nás vaše nitky důležité než kdokoli jiný a už vůbec ne vy sám.“

Příklad z mé zkušenosti: Něco podobného jsem zažil, ale můj MOZEK, SRDCE a TĚLO mi řeklo, že mít svůj názor, mít svou představu o životě, práci a studiu je to nejdůležitější CO (hodnota) mám, JAK (cesta) bych toho měl dosáhnout a PROČ (účel) to chci udělat. Lze tuto definici lépe přeložit? Síla je v ADAPTABILITĚ: životní a profesní spokojenost a úspěch. ADAPTABILITA úzce souvisí s IQ, EQ a AQ. Čím více jste ADAPTABILNÍ tím více jste efektivní, ale nejen vy, ale také váš tým, vaše vedení.

Příklad, který vám doporučuji: Naslouchejte a pozorujte. Například během náboru nového talentovaného zaměstnance. Položte následující otázku. „Řekněte mi něco o své předchozí práci nebo škole, kterou jste studovali, když nad tím budete pomalu přemýšlet, co se vám na ní nejvíce líbilo?“ Jakmile lidem poskytnete prostor pro jejich autentické vyjádření, otevřou se dveře, objeví se neobjevená země života a detailů. Zkuste to. Budete překvapeni, co vše uslyšíte, když se lidé dívají na svůj vlastní život optikou toho, CO opravdu mají RÁDI a MILUJÍ.  

JAK mohou společnosti aplikovat koncept lásky na týmovou práci?

Většina práce se skládá z týmové práce. Více než 70 procent lidí tvrdí, že pracují ve více než jednom týmu. Váš mozek v dospělosti má 100 bilionů synaptických spojení a nikdo už nikdy nebude mít stejný vzorec spojení jako vy. Ve škole se učíme o rozdílech mezi rasou a pohlavím, věkem a sexuální orientací a tak dále, ale neučíme se o nejdůležitější otázce. PROČ jsme jiní než bratr nebo sestra.

Každý člověk je jedinečný, ale společnosti si myslí něco jiného. „Máme 100 zaměstnanců a všichni musí dodržovat stejná pravidla.“ Jedinečnost je překážkou při vykonávání práce. Vaše jedinečnost je ve skutečnosti něco, co se některé společnosti mírně řečeno pokouší rozdrtit. Společnosti mají jednotnou metodu. Neříkají to nahlas, ale jednotnost metody je jejich způsob, jak zajistit jednotnost výsledku. Legrační a hloupé na tom všem je, že takhle lidé ve skutečnosti nepracují.

Proto bych rád podtrhl jeden slovní obrat, který bude hrát důležitou roli pro BUDOCNOST PRÁCE: „skvělý a výkonný tým“, zejména to platí pro nově vznikající vzdálené a hybridní týmy. Skvělé a výkonné týmy, jsou skvělými a výkonnými proto, protože jejich manažeři a vůdci vytvořili výjimečnou atmosféru důvěry mezi lidmi. V takových týmech mají „spletité a barevné nitky“ jasné a srozumitelné cesty. To je týmová práce ve světě LÁSKY a PRÁCE. To je cesta JAK lze vytvořit a následně rozvíjet supervýkonné týmy skládající se z jedinečně talentovaných, různorodých jedinců, univerzálních polymathů a multi-potenciálních renesančních lidí.

Během následujících 10 letech se stane více změn, než jsme zaznamenali za posledních 100 let. Není proto žádným překvapením, že v neustále se měnícím světě data ukazují, že ADAPTABILITA je výhodou vedoucího postavení. 

Podle zprávy Světového ekonomického fóra 2020 a výzkumu společnosti McKinsey & Company z roku 2021: Do roku 2025 zanikne 85 milionů pracovních míst a vznikne 97 milionů nových. Za 10 let nebude existovat 40 % dnešních pracovních míst. 375 milionů lidí na planetě bude muset pravděpodobně změnit zaměstnání a získat nové dovednosti.

Jste připraveni na BUDOUCNOST PRÁCE? Budeme mít v budoucnu práci RÁDI? Budeme jí MILOVAT? Budeme se setkávat v KAMPUSECH, jednat v ATELIÉRECH a budeme více ADAPTABILNÍ?

ZDROJE a inspirace:

https://www.instagram.com/thetypewriterdaily

KNIHA pro MULTIPOTENCIÁLY, Emilie Wapnick

KNIHA Lowe + Work, Marcus Buckingham

KNIHA O štěstí a smyslu života, Mihaly Csikszentmihalyi

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé.