V minulém týdnu proběhla putovní mezinárodní konference pořádaná asociací Hands On, tentokrát v České republice

Hlavním tématem letošního ročníku konference byla Budoucnost v rukách dětí/ neformální vzdělávání jako nástroj sociální změny. Konference se zaměřila především na důležitost neformálního vzdělávání v 21. století a zabývala se aktuálním tématem budoucnosti muzeí, jako místa společenského setkávání a zapojení. Nechybělo, ani pro někoho stále ještě kontrovezní téma, a to zapojení a míra digitálních technologií. Konference nabídla účastníkům mnoho zajímavých hostů od nás i ze zahraničí, kvalitní workshopy, zajímavá témata, diskuse, ale i neobyčejné zážitky a otevřela pohled na muzea a galerie jako místa pro vzdělávání a rozvoj dětí.  Za AV MEDIA jsme se zúčastnili panelové diskuse na téma Hledání rovnováhy mezi analogovým a digitálním řešením.

Více o konferenci Hands on!