Šablony jsou velkou příležitostí, jak financovat vybrané pozice na škole, vzdělávání pedagogů v klíčových kompetencích i k nákupu pomůcek. Pomůžeme Vám se v této problematice orientovat. Přinášíme Vám na toto téma rozhovor s Ing. Hanušem Horákem, obchodním manažerem AV MEDIA.

V předchozím kole EU šablon jste realizovali stovky zakázek. Jak vidíte projekt Šablony 2016?

Osobně si netroufám porovnávat předchozí šablony s těmi současnými, co si ale dovolím tvrdit, že ty současné jsou velmi dobře poskládané. A to jak strukturou, tak i finančně. Struktura aktuálních šablon není jednostranná, ale otevírá školám více možností, kde finanční dotaci cílit a to je velmi důležité.

Škola může velmi chytře posílit tým o další podpůrné pozice, zejména školní asistent či psycholog budou zřejmě často využívané šablony. Mám velkou radost, že MŠMT nezapomíná na další vzdělávání pedagogů, neb díky novým trendům ve výuce se samotná výuka mění a s tím i samotná metodika. Dále je tu krásná možnost posílit i mimoškolní aktivity – čtenářské kluby či kluby zábavné logiky, které jsou opravdu skvělou příležitostí, jak rozšířit možnosti škol. Co je velmi důležité a vnímám jako skvělý krok, je podpora mateřských škol a také rozšíření možných žadatelů o školy a školky v Praze. 

Ano, výzva se zaměřuje zejména na pedagogy, ať už v podobě nových pozic nebo vzdělávání, komunikaci a spolupráci mezi kantory, ale i s rodiči. Není toho pro školu a její pedagogy už moc?

Nemyslím si, že je toho moc. Stačí se v tom dobře zorientovat. V tom mohou pomoci naši obchodní  konzultanti. Jednotlivé šablony znají, mají ke správné kalkulaci i nástroje jak dobře rozprostřít alokovanou dotaci na školu. Je spíše náročné na začátku stanovit základní úvahu, strategii chcete-li,  co očekává škola, jaké výstupy by daná „investice“ měla přinést. Na základě takového zadání jsme již schopni škole doporučit vhodnou kombinaci šablon. Máme k dispozici kalkulátor, kde má ředitel školy okamžitě jasno, kolik může čerpat, jak to rozložit do jednotlivých šablon, dále jaké mu tam budou vznikat náklady, jaké si stanovit nepřímé náklady a navíc získá jasnou představu o finanční rezervě určené na pořízení vhodných podpůrných pomůcek. Tato finanční rozvaha je klíčem k celé následné realizaci, a proto je třeba jí věnovat maximální pozornost. Neváhejte využít odborné konzultace třeba od AV MEDIA

Školení pedagogů má podstatný podíl v těchto šablonách. Jak vidíte tuto možnost pro ředitele a jejich sbor?

Jak jsem již zmínil, to že v šablonách je věnován velký prostor na vzdělávání pedagogů, je velmi dobře. Ano, ze škol zaznívají hlasy, že kantoři jsou přeškolení a nemají žádný prostor si nově získané vědomosti ověřit, zažít do praxe. To nelze než souhlasit a skutečně velmi pečlivě volit k pedagogickému sboru slova a argumenty proč se vzdělávat dál. My v AV MEDIA si tohle plně uvědomujeme, a proto jsme věnovali maximální pozornost při definici a vývoji nových kurzů. 

Co Vaše nově akreditované DVPP nabízí?

Obrovský akcent klademe na vyšší úroveň pedagogické odbornosti, ale i  praktičnost. Proto byl na každý kurz sestaven speciální autorský tým složený z odborníka na dané téma (třeba čtenářská gramotnost), ale také učitele-lektora z praxe, aby danému kurzu dal rovněž tvář a úroveň, která bude využitelná okamžitě v praxi. Schéma kurzu má tedy svou odbornou pedagogickou část, část nástrojů a technologií a část metodickou. Dnes, když si pročítám anotace těchto kurzů, mám z toho velkou radost a vážím si této práce autorů. Proto doporučuji ředitelům škol i pedagogům přečíst si naše anotace - a uvidíte, že zájem o vzdělávání v těchto kurzech bude! Ano, tyhle kurzy významně posouvají kompetence pedagogů v oblastech čtenářské či matematické gramotnosti!   

S novým operačním systémem bylo  spuštěno i nové administrativní prostředí - portál IS2014+ a aplikace MS2014+, ve které se žádost podává. Máte již nyní nějaké zkušenosti s touto změnou?

Ano, tady vnímám změnu a upřímně: netroufám si hodnotit, kterým směrem. Benefit 7 školy znají a je otázkou, zda přechod na nový systém je šťastný s ohledem na plynulost čerpání. Ale to ukáže až praxe. Aplikace MS2014+ je nová. To může přinášet minimálně dva pohledy, že je to dobrá, nebo špatná změna. Je to aplikace používaná napříč všemi operačními programy, proto není uplně snadné se v ní zorientovat, některá pole jsou zbytečná, některé principy jsou uživatelům nesrozumitelné. Je to nový systém a hlavně je to stále systém, což značí možné problémy při zadávání, odesílání a spojení. Chce to trpělivost a dostatek času na práci v tomto rozhraní.

Pro ty, co se na tuto změnu dívají jako špatnou, máme řešení - pomůžeme jim.   

Co byste chtěl vzkázat školám, které se šablonami váhají?

Celý operační program Věda výzkum a vzdělávání v prioritní ose 3 má alokováno až 30 MLD korun. Šablony jsou velmi dobrý nástroj, jak zajímavé finance v určitých mantinelech, ale přesto s jistou volností, nasměřovat do škol. Navíc v systému, kde je počítáno s každou malinkou školu.

Neotálejte s podáním žádosti o dotaci. Není de facto na co čekat. Pravidla jsou daná a navíc, pokud zažádáte později, riskujete, že se díky přílišnému vytížení šablonami diskvalifikujte pro další výzvy, které teprve přijdou.

Nebojte se šablon - jsou to v podstatě "vaše peníze" a je jen na řediteli a jeho sboru, jak je dokáže využít. Ať už pro podporu svých pedagogů ve formě odměn, profesního posunu nebo nákupu pomůcek do škol. Ať už představu o čerpání máte, nebo nemáte, váháte, že nevíte jak na to, obraťte se na nás. Jsme schopni s vámi projít celý projekt, podat žádost, vybrat správné šablony, aby uspokojily vaše priority a v konečném důsledku to nemusí být pro vás práce "navíc".