Nabízíme budoucnost a prestiž

Sloučením VOŠ a SŠSE, Novovysočanská 48, Praha 9 a VOŠIS, Pacovská 4, Praha 4 dochází k rozšíření v tuto chvíli již nadstandardní vzdělávací nabídky.

Výuka bude od září 2017 probíhat v budovách obou stávajících škol s využitím špičkového know-how a moderní techniky specializované dle zaměření.

 

Nabízíme vzdělání v oborech:

1) Interaktivní grafika a vizualizace

Nabízíme studium od klasických propagačních médií přes firemní vizuální styl až k vytváření reklamních kampaní s využitím jedinečného zázemí škol  - 3D laboratoř, 3D tisk, specializované ateliéry, multimediální studio atd. Nadstandardní jsou znalosti a dovednosti v oblasti užité grafiky, multimédií, scénáristiky, dramaturgie a postprodukce, včetně práce ve specializovaných profesionálních počítačových programech. Jde o atraktivní obor se skvělou současností i budoucností.

2) Přenosové a síťové technologie

Zájemce naučíme vytvářet, testovat a ladit počítačové aplikace v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti, nastavovat parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí, provádět technickou údržbu atypických zařízení výpočetní techniky a programovat na základě analytické dokumentace. To vše mimo jiné s hardwarem firmy CISCO a s virtualizačním softwarem firmy ORACLE Corporation.

3) Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie

Co je důležitější než bezpečnost osob, majetku a dat? Studenti se naučí podle požadavků uživatelů monitorovat a nastavovat parametry bezpečnostních systémů, projektovat a koordinovat jejich servis, udržovat a spravovat banky dat. Součástí výuky je i nastavení perimetrů a využívání biometrických dat.

Ze všech nabízených oborů mají absolventi výborné uplatnění na trhu práce.

        

Přijďte se podívat.

Kontakt: Ing. Anna Luxová, tel: 775151347, vos@sssep9.cz