Komfortní konferenční servis

V loňském roce proběhla v Broumovském klášteře nejrozsáhlejší rekonstrukce za posledních sto let. Hlavním cílem rekonstrukce bylo oživení kláštera, který poskytne své prostory nejen pro kulturní a uměleckou činnost, ale je zároveň místem pro vzdělávání, setkávání a spolupráci a místem otevřeného dialogu. To bylo také podmínkou získání evropské dotace.

V prostorách památky tak od loňského roku funguje Vzdělávací a kulturní centrum – evropská instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci. V rámci rekonstrukce tak přibyly například přednáškové sály, nahrávací studio a v mnišských celách ubytování pro sedmdesát lidí.

Od letošního roku má Vzdělávací a kulturní centrum Broumovského kláštera k dispozici konferenční tlumočnický systém Televic pro 100 účastníků. Díky tomu může zajistit komfortní konferenční servis.

Broumovský klášter tak již není pouze ukázkou české barokní architektury, ale „živým organismem“, který inspiruje návštěvníky bohatým kulturním programem, je místem setkávání, vzdělávání a místem sdílení a předávání zkušeností.

Tlumočnický systém Televic
100x digitální IR přijímač
6x digitální tlumočnická jednotka
2x mobilní kabina Audipack