9.10.2017 - 31.1.2018

Výzva č. 76 je určena pro krajská muzea a muzea zřizovaná státem. V této výzvě je připraveno 900 mil. Kč z EU a 158 mil. Kč ze státního rozpočtu. Žadatelé mohou předkládat žádosti od 27. září 2017 do 31. ledna 2018.


Podpořena mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem, která spravují sbírku podle zákona č. 122/20000 Sb. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 0000 návštěvníků. Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Více o výzvě