Vzoroví učitelé SMART je celosvětová komunita inovativních, inspirujících a technicky zdatných učitelů, která prostřednictvím SMART produktů zlepšuje způsoby výuky prostřednictvím spolupráce a sdílení se svými kolegy.

Protože mají k dispozici zkušební verze SMART programů, mají možnost hledat neotřelé cesty jejich využití. Mnozí členové (všichni z České republiky) jsou i členy Gold Star SEE programu, ve kterém mohou plnit úkoly, které vedou k hlubšímu poznání pedagogických prostředků a spolupracují s učiteli z celého světa, což je jeden z největší přínosů pro jejich odbornost. SEE lektorem se může stát pouze lektor, který je díky své pedagogické práci nominovaný, prokázal svou odbornost a prošel hodnocením SMART Technologies.

AV MEDIA je distributorem Interaktivních tabulí SMART a ostatních produktů pro interaktivní výuku a zároveň podporuje dlouhodobý rozvoj SMART lektorů a učitelů na českých školách.

Aktuálně vlastní certifikaci SEE v České republice těchto 10 lektorů:

Eva Holá, Stanislav Jirouš, Ivana Křístelová, Dagmar Nebuželská, Michaela Šicová, Hana Štěpánková, Helena Tlapáková, Hana Ulíková, Martina Vokounová a Emil Waldhauser