SŠ automobilní a informatiky v pražské Hostivaři

Jsou zde čtyři nové vysoce vybavené učebny. Tyto třídy byly navrženy tak, aby vznikly prostory vybavené různorodou nejmodernější technikou a byly využitelné pro co největší počet různých předmětů.

Tedy pro všechny pedagogy, a nikdo se jich nemusel bát. Velká pozornost byla proto věnována vytvoření přívětivého pracoviště pro učitele – průvodce vzděláváním, které představuje ideální standard pro 21. století.
Učitel má tedy k dispozici katedru s výkonným počítačem, dvěma displeji, vlastním zálohovým úložištěm, multifunkční tiskárnou, mobilním vizualizérem, který funguje i jako webová kamera pro zajištění vzdáleného přístupu do výuky, třeba při smíšené výuce. Některé třídy jsou navíc doplněny i 3D tiskárnou. K prezentaci pak mají ve třídách učitelé k dispozici nejen interaktivní tabuli a mobilní interaktivní displej, ale i digitální tabuli, která jim umožní všechny zápisky na tabuli ukládat do digitální podoby anebo v reálném čase sdílet na jakémkoli zařízení od chytrých telefonů, tabletů, notebooků po stolní PC.

Cílem Center interaktivní výuky bylo vytvořit čtyři různě vybavené učebny, které pomohou získávat a rozvíjet moderní klíčové kompetence – komunikaci, kolaboraci, kreativitu a kritické myšlení při výuce na všech typech středních škol v hlavním městě v Praze. Vysoký společenský význam projektu potvrzuje zapojení Hospodářské komory, která se tímto snaží aktivně zajistit vhodné dovednosti a kompetence studentů pro úspěšné zapojení do pracovního procesu blízké budoucnosti.

Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou, ale cílem projektu je školení a rozvoj učitelů směrem k moderním formám výuky. Jejich vzájemná inspirace, přenos zkušeností mezi různými předměty a i mezi různými typy odborného výcviku. Projekt kopíruje naše 4 pilíře úspěšného zapojení moderních technologií do výuky – vhodné technologie jsou doplněné o školení a rozvoj učitelů, digitální obsah a vše je jištěno technickou podporou, vzdáleně i na místě.

Rozvoj kompetencí ve virtuálním 3D prostoru podporuje 3D učebna

Studenti se učí připravovat technické 3D vizualizace a virtuální simulace na moderním zařízení. K dispozici má každý žák 3D pracoviště HP Sprout, kde si pořídí sken libovolného předmětu. Na počítači s dotykovou obrazovkou, se speciálním projekčním tabletem a vhodným softwarem si objekt upraví, případně si může ve virtuálním prostředí vymodelovat předmět úplně nový. Vytvořený předmět si posléze vytiskne na 3D tiskárně. Z moderních technologií v učebně chybějí pouze 3D brýle, například ClassVR, které by studentům umožnily, prohlédnout si vytvořený předmět před samotným tiskem.

Multimediální učebna

Multimediální učebna slouží pro výuku specializovaných SW nástrojů pro nejrůznější profese a odvětví, výuku grafických SW, tvorbu technických výkresů. Každý student má k dispozici výkonný počítač integrovaný do speciálního nábytku a výsuvný monitor s vysokým rozlišením. Přestože se jedná o počítačovou učebnu, výsuvné monitory umožňují práci i zcela bez počítače, například v případě klasického technického kreslení, či rozvoji jiných klasických dovedností. Vybavením všech míst kvalitními sluchátky s mikrofonem a videokamerou je díky osvědčenému SMART Class+ SW možno využít učebnu i ke studiu cizích jazyků, tréninku běžné, ale i odborné a profesně zaměřené komunikace a konverzace.

Mobilní digitální učebna

Rozvoji kompetencí STEM badatelským způsobem slouží mobilní digitální učebna. Cílem je naučit žáky dovednostem v oblasti přírodních věd, fyzika, biologie, chemie, matematiky, základů technologií, ale i robotiky ve skupinkách a projektovým způsobem. Učebna je vybavena přenosnými počítači a datalogery PASCO. Skupinky pracují na jednotlivých úkolech a projektech a výsledky své práce, ale i jednotlivé milníky, prezentují před zbytkem studentů prostřednictvím centrálního interaktivního zobrazovače. Koncept mobility učebny umožňuje vyrazit za plnění jednotlivých úkolů i do přírody, terénu a nebo přímo na místa praktického výcviku. Cílem je rozvíjet u studentů nejen teoretické, ale i konkrétní praktické dovednosti.

Multimediální učebna pro prezenční a distanční výuku

Na komunikační dovednosti a mezioborovou spolupráci se zaměřuje poslední multimediální učebna pro prezenční a distanční výuku. Na první pohled by se mohlo zdát, že učebna odpovídá na současnou koronavirovou situaci, ale záměr této učebny vznikal mnohem dříve. Učebna vytváří moderní prostor podporující kreativitu, spolupráci a komunikaci. Do učebny se může díky mobilnímu nábytku vejít jedna až dvě třídy, které mohou společně pracovat na projektech. Studenti opět pracují ve skupinkách, nyní využívají velké 21“ All in One počítače, které jsou vhodné pro skupinky tří až pěti žáků. Výsledky opět sdílí přes centrální dotykový zobrazovač. Navíc je učebna vybavena druhým zobrazovačem, který ji dokáže snadno propojit s partnerským pracovištěm nebo dokonce více pracovišti na jiných školách. Učebna tak bude sloužit k podpoře mezioborové spolupráce studentů různých škol a oborů. Prezenčně i na dálku. Pro usnadní vzdálené komunikace a spolupráce byla velká pozornost věnována i akustice místnosti a jejímu zlepšení pomocí speciálních akustických panelů a prvků.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference