Online výuka může téměř úplně nahradit výuku ve škole

SOŠ Drtinova využívá pro výuku na dálku možnosti, které nabízí Google Classroom, Clickmeeting, Bookwidgets a především Robotel SmartClass+

Po tom, co bylo jasné, že školy nebudou uzavřeny jen 2 týdny, jsem začal přemýšlet nad ideálním systémem, jak pokračovat co nejlépe ve výuce. A přitom využít nejlepší dostupné zdroje a využít jich pouze tolik, aby to nebylo pro žáky zmatečné, nemuseli se všude registrovat a já jsem netrávil přípravou na výuku a opravováním celý den od rána do noci. Rozhodl jsem se využít možnosti, které nabízí Google Classroom, Clickmeeting, SmartClass a Bookwidgets.

Schéma výuky vypadá každý týden stejně, jedna hodina týdně probíhá online prostřednictvím aplikace Clickmeeting, kdy s žáky děláme společně nějaké online kvízy + vykládám novou látku, uděláme společně nějaký poslech apod. Výuka přes tento portál mi umožňuje zapojit žáky přímo do konverzace, či jen do chatu. Aplikace umožňuje téměř totožné funkce jako interaktivní tabule od sdílení plochy, doplňování až po práci s videem. Práce s touto aplikaci vyhovuje více mně a dle zpětných vazeb i žákům více než Zoom, Google Teams apod.

Tato výkladová část mi následně umožňuje věnovat zbylou výuku v týdnu zadáváním cvičení a procvičováním probírané látky, všechna cvičení a bodový zisk se zaznamenává do Google Classroom, kde žáci dostávají nová zadání, důležitá oznámení a zpětnou vazbu. V samotném rozhraní Google Classroom vyplňují pracovní listy. Zadávání těchto úkolů je pro mě sice velmi jednoduché, opravování už je však časově náročnější. Proto jsem se ponořil do aplikace Bookwidgets, kde sice zadáváním trávím více času, ale ušetřím žákům podstatnou část psaní a především sobě opravováním. Aplikace umožňuje tvorbu celé řady didaktických testů i s komentářem, křížovek, práci s poslechem apod. Další obrovská výhoda je ta, že lze cvičení z aplikace zadávat přímo do Google Classroom, body za práci tak systém udělí za mě i zde.

Poslední částí na procvičování je využití aplikace MAD v rámci SmartClass od Robotelu. Žáci se přihlásí přes stránky školy (což umí již z dob výuky ve škole) vzdáleně a tvoří gramatická, poslechová i mluvní cvičení, jako byli zvyklí již ve škole. SmartClass tedy hodnotím pozitivně především kvůli možnosti zaznamenávání zvukové stopy a nácviku výslovnosti.

Čas od času si žáci přes Doodle dotazník zvolí termín a máme konzultace přes Skype, kdy můžeme využít ten čas pro individuální konverzaci, například nejprve obdrží seznam otázek a společně si pak o otázkách na Skypu povídáme. Za každý úkol během týdne (včetně práce na online hodině) získávají žáci body, podle součtu bodů jsou na konci týdne klasifikováni známkou, zároveň v komentářích ke cvičením vždy obdrží formativní zpětnou vazbu.

Upřímně musím říci, že se mi některá témata daří procvičovat důkladněji než ve škole, největší výzvou pro mě je stále objektivita hodnocení, co s žáky, kteří opisují od spolužáků apod.

Mgr. et Mgr. Tomáš Botlík

Chcete podobné řešení?

Podobné reference