PASCO na Gymnáziu Josefa Ressela

Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi má kompletně vybavenou školní laboratoř na fyziku. Experimenty s PASCO systémy provádí jak vyučující, tak i žáci.

Praktické pomůcky ve školství získávají na popularitě.

Školy se snaží využívat všechny možnosti k tomu, aby se žáci učivo pouze nebiflovali, ale mohli využívat praktických pomůcek, které jim usnadní učení a přiblíží probíranou látku reálnému světu.
Vedení Gymnázia Josefa Ressela se snaží dostat interaktivní pomůcky do všech vyučovacích předmětů. Velký význam mají digitální technologie například ve fyzice. Žáci už neocení houpající se závaží na provázku nebo elektrický obvod. Považují to za naprosto běžné a na základní škole mnohokrát probírané. Doba si žádá změnu. Proto jsou tady měřící systémy PASCO, které mají široké možnosti využití.
Systém PASCO je nejlepším měřicím systémem, který fyzikáři opravdu ocení. Umožňuje změřit reálné hodnoty a po přenosu do počítače je vyhodnotit. Gymnázium Josefa Ressela si mohlo díky projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání pořídit pět sad tohoto systému, které využívají fyzikáři ve svých hodinách.

K dispozici mají tyto systémy:

  1. Sada demonstrační měření
  2. Sada optika a vlnění
  3. Sada elektřina a magnetismus
  4. Sada termodynamika
  5. Sada mechanika

Hodiny fyziky se staly lákavými a zajímavými i pro žáky, které před tím fyzika příliš nezajímala. Výuka je díky systému PASCO přijatelnější, méně technicky nadaní žáci ji bez problémů chápou a navíc je baví. To se může projevit i na zlepšení známek předmětu. Žáci si mohou sami vyzkoušet, jak pokusy fungují, na škole stoupl zájem o semináře z fyziky. Všichni učitelé fyziky se zajímají o další vzdělávání, které je seznámí s různými možnostmi využití PASCO systémů.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference