Víte, jak probíhá výuka na dnešních školách? Zkuste nadchnout žáky pro návštěvu vašeho muzea již ve školních lavicích...

Víte, jak vypadá výuka na dnešních školách? Připravili jsme pro vás ukázku, jak jsou zvyklé pracovat dnešní děti. Pokud se ptáte, proč vám to ukazujeme? Odpověď je jednoduchá. Stejně, jako se postupně mění muzejní expozice, změnila se i výuka na školách. Moderní technologie se stále častěji stávají součástí běžného života nejen dospělých, ale hlavně dětí.

How to interest and excite today’s young generation to visit your museum exhibition? Introduce them to the story through school teaching. 

So how to transfer the story of your museum exhibition to school desks?

In cooperation with our lecturers, teachers of elementary and secondary schools, we will prepare digital teaching materials with which teachers and students can work in their lessons. These digital teaching materials are prepared in a way to match the curriculum for elementary and secondary school students and at the same time follow the theme of the exhibition.

New at www.veskole.cz, in the ‘School in a museum’ section. 

Jak tedy přenést příběh vaší muzejní expozice do školních lavic? 

Ve spolupráci s našimi lektory, pedagogy základních a středních škol, zpracujeme DUMy (digitální učební materiály), se kterými učitelé a žáci pracují ve vyučovacích hodinách. Tyto DUMy jsou zpracovány tak, aby odpovídaly osnovám pro žáky základních a středích škol a zároveň obsahově navazovaly na téma expozice. 

Digitální učební materiály pro expozici Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech

Materiál byl vytvořen ve dvou verzích podle stupně obtížnosti v souladu s učební osnovou pro žáky středních škol a 2. stupně základních škol či víceletých gymnázií. Tento interaktivní materiál je vhodné využít před/po návštěvě Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. K interaktivním materiálům vznikla i metodika a navazující pracovní listy, které žáci obdrží při návštěvě expozice. 

Zpracované interaktivní materiály motivují k návštěvě interaktivní expozice Zločin a trest, která připomíná události 2. světové války. Expozice ukazuje, že i nelehké téma, které přineslo mnoho obětí, lze zpracovat poutavým a pro návštěvníka zajímavým způsoběm. Žáci si tak mohou  interaktivní formou prohloubit své znalosti z dějin období druhé světové války a nebo naopak zopakovat klíčové momenty, o kterých se učí v hodinách dějepisu. Více o expozici v Panenských Břežanech zde.

Interaktivní výukové materiály jsou ke stažení na www.veskole.cz

Interaktivní materiál pro ZŠ

Interaktivní materiál pro SŠ