Pojďme společně vytvořit zcela nové pracovní prostory.
DALŠÍ KROK

1.Spolupráce je klíčová

Správné rozhodnutí

2.Lidé

AVM_SYSTEMS_firmy_postup_Lide

Těžištěm spolupráce v moderních organizacích jsou vysoce výkonné týmy lidí, které přitahují další členy k aktivnímu zapojení. Tyto týmy jsou tvořeny za účelem řešení problémů: pro uvedení nového produktu na trh, pro optimalizaci procesu, pro analýzy tržních trendů, pro porozumění potřebám a přáním zákazníků a tak dále. Díky digitální spolupráci není nutné seskupovat zaměstnance podle místa, ale podle cíle, na jehož řešení všichni mezi sebou i vzdáleně spolupracují. Týmy spolupracují prostřednictvím nástrojů a platforem a podle potřeb využívají fyzická místa v kanceláři, z domu nebo jiných prostor.

3.Prostory

AVM_SYSTEMS_firmy_postup_prostory

Vzhledem k tomu, že fyzický prostor již není chápán jako omezení pro výkon práce, máme nyní zcela nové možnosti, jak zkombinovat digitální a fyzický prostor, abychom využili silných stránek každého z nich. Jestliže chceme využít nové příležitosti v digitální práci, musíme změnit také způsob myšlení. Musíme přestat přemýšlet o pracovišti pouze z pohledu fyzického umístění, ale jako o místě, kde se týmy setkávají při digitální práci, během které řeší problémy, tvoří nové nápady a inovace. Uvědomit si tuto příležitosti je důležité, abychom práci v digitálním věku dále zefektivňovali

4.Technologie

sysems_firmy_Technologie

Digitální technologie pomáhají zapojit zaměstnance do dvou a více týmů najednou, přičemž digitální nástroje a platformy umožňují jednotlivé týmy propojit. Každý tým má vlastní digitální pracovní prostředí, vlastní digitální síť vztahů a konkrétní sadu digitálních nástrojů. Přecházet z jednoho digitálního týmu do druhého je jednodušší než přecházet z jednoho fyzického pracoviště na druhé. Moderní technologie, nástroje a platformy nabízí zcela nové přístupy ke spolupráci a spolutvoření společných úkolů v synchronním a asynchronním čase.

Reference

Jaké řešení hledáte vy?

Spojte se s námi a my pro vás vymyslíme to nejlepší.

Buďte neustále v obraze!

Sledujte naše sociální sítě zaměrené na firmy.