Pevnost Dobrošov

Nové návštěvnické centrum

Nedaleko města Náchod, u hranic s Polskem, se rozprostírá vojenská pevnost Dobrošov. Bývala součástí obranného systému československého opevnění naší severní hranice. Její stavba byla zahájena na podzim roku 1937, tvrz však nikdy nebyla dokončena. V pevnosti se nachází expozice československého opevnění, která seznamuje návštěvníky s důmyslným systémem chodeb a sálů a nově i multimediální návštěvnické centrum.   

V návštěvnickém centru se návštěvníci zábavnou a interaktivní formou dozvědí zajímavosti o vývoji československého opevnění a seznámí se s událostmi z období mobilizace v roce 1938. Součástí expozice je i výstava kolekce miniatur vojáků československé armády z období první republiky od Lubora Šušlíka, uniformy vojáků nebo model tvrze Dobrošov. 

Expozice oživuje nejen historii, ale především vyzdvihuje obrovské úsilí lidí, kteří se v letech 1937 a 1938 podíleli na výstavbě pohraničních pevností. Ty měly sloužit k obraně Československa.
S historií a životem v pevnosti návštěvníky seznámí nejen poutavý dokumentární film s hranými vstupy přibližující atmosféru období mobilizace na Dobrošově prostřednictvím příběhu svobodníka Eduarda Zicháčka, ale mnoho interaktivních zastavení, která umožní zažít vyprávěné příběhy na vlastní kůži. 

Návštěvnicky atraktivním exponátem je „střelba z děla", která simuluje střelbu bez možnosti vidět nepřítele. „Obsluha pozorovatelny určila koordináty, kde se pohybuje nepřítel, ty zatelefonovala dolů do podzemí, tam vypočítali, kam mají zamířit, a předali zprávu střelcům, kteří nastavili odměr a náměr a vystřelili,“ popisuje Tůma stanoviště dělostřelců. V expozici je tento exponát realizován jako kooeprativní hra, při které je jeden návštěvník v roli navigátora u periskopu, druhý návštěvník zadává souřadnice, které mu navigátor sdělí a třetí na základě zadaných souřadnic střílí. Úkolem je v daném časovém limitu odstřelit co nejvíce tanků.

Dalším atraktorem v rámci expozice je hledání virtuálních min v terénu promítaném na podlahu.

Dobrošov není jen pevnost, ale také zimoviště netopýrů. A právě této létající myšce, jak se netopýrům také říká, je věnovaná jedna část expozice. Návštěvníci se mohou ve virtuální realitě na malý okamžik stát netopýrem, poznat jeho život a proletět se i podzemními chodbami pevnosti Dobrošov.

Na reportáž ze slavnostního otevření Pevnosti Dobrošov se můžete podívat v iVysílání České televize (čas 2:21)

MUZEUM NÁCHODSKA

Královéhradecký kraj získal tvrz do vlastnictví v roce 2015. Na rekonstrukci bylo vydáno takřka 100 mil. Kč. Cílem je zpřístupnit pevnost širokému počtu návštěvníků a vytvořit návštěvnicky atraktivní místo královéhradeckého kraje.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference