Vojenský historický ústav Praha

Multimediální expozice, která se řadí ke špičce evropského muzejnictví

Nové expozice Vojenského historického ústavu přináší návštěvníkům celkem jedenáct expozičních a výstavních sálů o rozloze více než 5 000 metrů čtverečních a poskytují tak velký prostor pro prezentaci rozmanitého množství vojenských exponátů a poutavých příběhů. Samotná expozice mapuje vojenské dějiny českého území od počátků až do současnosti. Jedná se o multimediální interaktivní expozici, která kombinuje předměty, dokumenty či fotografie s filmovými ukázkami prostřednictvím moderních audiovizuálních prostředků, které se využívají v expozicích 21. století. Takové přístupy jsou v současné době čím dál tím více oblíbené, neboť umožňují návštěvníkům lépe si osvojit prezentované informace a události.

5000 m2 nových expozic ve 4 podlažích

Zrušení depozitářů umožnilo maximálně rozšířit výstavní plochu muzea a vytvořit nové expozice, které tak mohou veřejnosti představit větší část sbírek.  Zastřešení dvorany muzea a vybudování nového vstupu s návštěvnickým zázemím v suterénu pod dvoranou se ukázalo jako skvělý způsob, jak optimalizovat prostory muzea a poskytnout tak návštěvníkům větší komfort a pohodlí.  Skoro trojnásobná výstavní plocha umožňuje muzeu využít mnohem větší potenciál pro stálé expozice, dočasné výstavy, ale i akce, kterými může oslovit širší spektrum návštěvníků. Projekční práce byly zahájeny na jaře 2015. Zároveň s přípravou projektu na rekonstrukci budovy se rozeběhly i práce na projektu stálých expozic. Na rozdíl od mnoha především zahraničních muzeí nevznikl rozsáhlý autorský tým tvořený mnohdy především externisty, ale příprava expozic probíhala od samého počátku v úzkém okruhu pracovníků VHÚ. Klíčová role byla svěřena především kurátorům jednotlivých muzejních podsbírek.  V průběhu roku 2016 byla dokončena kompletní projektová dokumentace budoucí podoby Armádního muzea Žižkov včetně muzejních expozic a v roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce.  Rekonstrukce muzea trvala celkem 4 roky, kdy během stavebních prací probíhala intenzivní příprava nových expozic. Ty se začaly realizovat v letech 2021 a 2022.

Vstup do expozice je ZDARMA!

7500 exponátů!

Projekt kombinuje tradiční muzejnictví s moderními audiovizuálními prvky. V rámci projektu byl kladen velký důraz na exponáty, protože právě artefakty a předměty z minulosti mohou návštěvníkům nejlépe přiblížit historické události dané doby. Kombinace těchto exponátů s moderními audiovizuálními prvky, scénickými prvky a modely přidává další rozměr a interaktivitu do expozice, což zvyšuje atraktivitu a zapojení návštěvníků.

Chronologické pojetí expozic v sedmi sálech je velmi dobrým způsobem, jak návštěvníkům představit vojenskou historii našich zemí od starověku až po současnost. Taková struktura umožňuje návštěvníkům sledovat vývoj a změny v čase a lépe pochopit kontext jednotlivých historických událostí. Osmý a devátý sál jsou pak určeny na krátkodobé výstavy.

Chronologické pojetí expozic

Chronologické pojetí expozic  je velmi dobrým způsobem, jak návštěvníkům představit vojenskou historii našich zemí od starověku až po současnost. Taková struktura umožňuje návštěvníkům sledovat vývoj a změny v čase a lépe pochopit kontext jednotlivých historických událostí. 

První část nové expozice Armádního muzea Žižkov zachycuje nejdelší časové období, a to od doby zhruba 30 000 let nazpět až po rok 1740. Expozice je vnitřně členěna na sedm částí, historických sekcí. Přítomnost hradebních pušek s různými typy spoušťových mechanismů nabídne návštěvníkům fyzický kontakt s historickými předměty a umožní jim lepší pochopení jejich funkce a významu. Audiovizuální řešení expozice vnáší do expozice zcela nový rozměr. Zobrazení římského meče spatha a analýza smrtelných zranění Jana Lucemburského z bitvy přiblíží historické události návštěvníkům v interaktivní a vizuálně atraktivní podobě. Ukázka bitevních scén z filmu Proti všem může doplnit návštěvu o živou a emotivní vizualizaci událostí z husitského období.

Druhá část expozice, věnovaná období vlády Marie Terezie až do první světové války, je dalším důležitým úsekem, který umožní návštěvníkům sledovat klíčové události a změny v této dlouhé historické době. Milovníky historických zbraní určitě zaujme unikátní prostor klenotnice.

Období první světové války (1914 – 1918), přibližuje návštěvníkům nejen hlavní válečné události, ale také českou stopu v této válce a cestu k vzniku československé republiky. To dává návštěvníkům širší kontext a umožňuje jim lépe pochopit význam a důsledky těchto událostí pro Československo a celý svět.

Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje, který zahrnoval zejména extrémní podmínky. Návštěvníci zažijí autentickou atmosféru a prostředí zákopu a stanou se součástí scény, kde si na vlastní kůži vyzkouší, jakým těžkostem a útrapám vojáci museli čelit. 

Pátá část expozice se zaměřuje na československou armádu a zbrojní průmysl. Přiblížení historické podoby armády a ukázky vývoje československého zbrojního průmyslu umožní návštěvníkům lépe pochopit, jaké byly v této době výzvy a jakým způsobem se československá republika vyrovnávala s vojenskými a obrannými otázkami.

Těžké období let 1938-1948 je rozprostřeno ve dvou podlažích.  Je zde vystaveno takřka sto armádních stejnokrojů, stovky pušek, pistolí, automatických zbraní a modelů. Poutavě vytvořená dioramata představují atraktivní formou některé z významných bitev československé armády.

Závěrečná sedmá část zobrazuje období posledních více než sedmdesáti let. Je rozdělena na dvě části: komunistickou diktaturu let 1948-1989 a období od sametové revoluce do současnosti. V této části se návštěvníci seznámí především se zahraničními operacemi Armády České republiky, nasazením našich vojáků v Perském zálivu, v Aghánistánu, na Balkáně a v dalších zemích.  

Muzejní počin roku

Vítěz národní soutěže Gloria musaealis

V kategorii Muzejní počin roku sedmičlenná odborná porota ocenila u Armádního muzea Žižkov především, komplexnost rekonstrukce i to, že byly maximálně rozšířeny prostory pro vystavování předmětů přebudováním původních depozitářů na výstavní prostory.

„Po letech snah o rekonstrukci muzea je toto ocenění velkým zadostiučiněním. Spojení realizace rekonstrukce budovy s tvorbou stálých expozic v rámci jednoho projektu se ukázalo jako velmi šťastné a všechny expozice obsahující na tři stovky vitrín s více než 7 000 exponáty jsme mohli návštěvníkům zpřístupnit pouhých osm měsíců po převzetí rekonstruované budovy. To považuji za unikátní v celoevropském měřítku a je to obrovská zásluha všech mých kolegyň a kolegů, kteří na přípravách strávili tisíce hodin práce. Přál bych si, aby se muzeum stalo inspirací pro celé české muzejnictví. Rádi se podělíme se svými zkušenostmi i s tím, jak předávat informace o naší historii nejmladší generaci. Všechny srdečně do Armádního muzea na Žižkově zvu,“ řekl při děkovné řeči ředitel Vojenského historického Ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek.

Muzeum má přinášet především poučení a o vojenském muzeu to platí dvojnásob. Expozice Armádního muzea nepředstavují černobílou historii – ukazují hrdiny i zbabělce, statečné i zrádce. V části věnované holokaustu ukazují, jak šílené činy byli lidé schopni páchat před pouhými několika desítkami let. Prostor je věnován i represím let padesátých. Jedním z našich hlavních cílů bylo ukázat především mladé generaci, jak se může člověk pod vlivem ideologie během velmi krátké doby zcela proměnit, a jak nezastupitelnou roli v takovém okamžiku sehrávají lidé ochotní čelit zlu.

Podobné reference