Projekt Divadlo 3000

V rámci projektu Divadlo 3000 proběhlo na Nové scéně Národního divadla představení StrawMan a vizuální alegorie adaptace Havlovy knihy Antikódy.

Začátkem října proběhl na Nové scéně Národního divadla speciální seminář Divadlo 3000, který vyvrcholil unikátním divadelním představením STRAW MAN. Tento jedinečný projekt připravila společnost AV MEDIA ve spolupráci s Novou scénou Národního divadla, uměleckým sdružením CIANT a Institutem intermédií při ČVUT.

Motivace

Projekt Divadlo 3000 si kladl za cíl zejména inspirovat tuzemské tvůrce z umělecké sféry (scénografy, režiséry, designéry, architekty apod.) a ukázat jim, jak mohou svá díla oživit za pomoci nejmodernějších technologií. V zahraničí se již audiovizuální technologie staly nedílnou součástí řady představení. V tuzemsku zatím vidíme jen první vlaštovky, ale skutečně systematické a nápadité využití možností moderních technologií není patrné. Právě seminář Divadlo 3000 na sebe vzal nelehkou úlohu rozhýbat stojaté vody v této oblasti a nadchnout tvůrce pro aktivnější využívání technologií při představení. Kde jinde inspirovat ostatní tvůrce než na Nové scéně, v Laterně magice, kde propojení speciálních optických a scénických efektů s uměním má své kořeny již několik desetiletí.

Seminář

Divadlo 3000 bylo zahájeno půldenním seminářem, kdy se na pódiu Nové scény vystřídali tuzemští i zahraniční experti na problematiku interaktivity, senzorů, světel, mappingu a novodobého umění. Seminář byl zahájen přednáškou AV MEDIA „Divadlo interaktivní“, kde byly představeny pozoruhodné zahraniční projekty, které využívají ve scénografii mapping, interakci herce s pozadím, s publikem, speciální svícení, projekční techniku apod. Na úvodní řeč navázali zástupci společnosti Robe se svou světelnou technikou. Tato původní česká firma přivezla na seminář nejnovější produktovou řadu svých řiditelných LED světel a předvedla celou škálu možností současného svícení scény. Plně automatizované programy, okamžité přestavování světel co do geometrie, barvy, intenzity, malá spotřeba energie, malý hluk, to vše bylo možné vidět přímo na jevišti semináře.
Systém mappingu na kulisy, multiprojekce, snímání senzory, ovládání efektorů, světel apod., přišel osobně ukázat jeden z klíčových techniků společnosti Coolux. Přímo na pódiu bylo využito kulových a obecně zakřivených ploch pro demonstraci možností interaktivních kulis pro moderní představení.
Vytváření tzv. „virtuálních dublů“ již není pouze sci‑fi. Za pomocí snímačů pohybu Animazoo je možné během okamžiku proměnit tanečníka prakticky v libovolného „humanoida“ na projekci. Na semináři Divadlo 3000 byl systém snímání pohybů Animazoo předveden živě. Tanečnice přenášela své pohyby na různé druhy 3D modelů (modelku, draka, medvěda).
Seminář Divadlo 3000 zakončil nestor moderní technologie v tanečním umění Pavel Smetana, který se svým umělecko-technologickým sdružením CIANT předvedl své vizionářské projekty realizované v minulých letech. Projekty byly velmi působivé a ukázaly, že propojením technologie a umění vznikají atraktivní díla, která jsou zajímavá zejména pro mladší generaci.

Andrej Boleslavský, programátor CIANT, o představení StrawMan říká:

Jako vyvrcholení dvoudenního projektu Divadlo 3000 nám taneční představení StrawMan, inspirované mýtem o řecké bohyni Demeter, ukázalo, jak může propojení moderní technologie s tanečním uměním vypadat. Umělecky představení zastřešilo sdružení CIANT, technologie zajišťovala společnost AV MEDIA, trénovalo se na ČVUT IIM.
Samotné představení obsahovalo rozsáhlou interaktivní „podlahu“ (taneční plochu), pro kterou bylo speciálně naprogramováno více než 22 efektů, z nichž se po konzultaci s choreografkou použilo jen několik. Herci byli sledováni pomocí sofistikovaných tracking kamer a LASERových senzorů. Pohyb herců byl vyhodnocen a použit například pro modulaci obrazu na podlaze, ke generování zvuku apod. Vedle interaktivního mappingu na podlahu a pozadí diváky jednoznačně nadchlo doslova „oživení“ obrovské hlavy, která byla součástí scény.

„Z mého pohledu interaktivita v divadle není jenom zajímavý efekt, ostatně většina diváků stejně netuší, zda je to, co vidí, interaktivní, nebo předem připravené. Interaktivita by měla především inspirovat choreografa a tanečníky, nechat jim volné ruce a prostor pro improvizaci, měla by vytvořit souhru lidského pohybu a digitální scénografie.
Věřím, že interaktivní technologie se časem stanou zcela běžnou součástí divadla, že nás v budoucnu čekají netušené možnosti aplikace technologií do živého vystoupení. Divadelní představení StrawMan na Nové scéně je, doufám, významným krokem,“ říká Andrej Boleslavský.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference