Vítejte u jedenáctého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: PROČ je digitální gramotnost důležitá?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI? a Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?

Věřím, že vám dnešní příspěvek udělá jasno PROČ je digitální gramotnost důležitá, JAK na digitální gramotnost a CO digitální gramotnost vlastně znamená. Budu rád za vaše komentáře.

CO je digitální gramotnost?

Digitální gramotnost zahrnuje dovednosti učit se, pracovat a orientovat se v každodenním životě a digitálním světě. Tyto dovednosti zahrnují schopnost bezpečně a s jistotou používat zařízení, software a aplikace. Lidé se silnou digitální gramotností mohou snadno komunikovat a spolupracovat pomocí digitálních nástrojů, udržují si přehled o nových technologiích a chápou, jak mohou ovlivnit jejich práci a podnikání.

Digitální gramotnost: minulost

Digitální gramotnost byla v minulosti považována za dovednost jejímž základním kritériem byla znalost ovládání počítače. Prakticky to znamenalo schopnost odesílat e-maily nebo psát v textovém editoru. Dovednost, která vyžadovala od znalostních pracovníků (bílých límečků), aby při práci používali specifický software a uměli jej odpovídajícím způsobem používat. 

Digitální gramotnost: současnost a budoucnost

Dnes se digitální gramotnost stala schopností, JAK adaptabilně a strategicky pracovat napříč digitálními zařízeními, nástroji a komunikačními platformami. Digitální gramotnost se stala dovedností, která výrazným způsobem ovlivňuje efektivitu komunikace, spolupráce, kreativního myšlení a rychlého přístupu k důležitým zdrojům informací. To vše se uskutečňuje prostřednictvím digitálních technologií, jako jsou online platformy a personální zařízení. To vyžaduje široké pochopení různorodých digitálních nástrojů, které umožňují vykonávat práci v kanceláři, hybridně nebo plně vzdáleně na všech typech pracovišť: umění správného využití software pro spolupráci v reálném čase, umění správného využití aplikace pro chat nebo umění správného využití asynchronní a synchronních nástrojů. 

Digitální gramotnost není proces, ale způsob myšlení. Na moderním pracovišti se od lidí očekává, že budou přijímat a správně používat jakékoli technologie, které jsou spojeny s jejich prací. Zaměstnanci by měli technologie využívat smysluplně a strategicky: od práce na osobních zařízeních až po využití komunikačních nástrojů a technologií v kancelářském prostředí. 

Organizace a zaměstnanci, kteří nehybně stojí a přestanou se zabývat novými digitálními dovednostmi, riskují, že zaostanou. Nové technologie neustále zvyšují požadavky na dovednosti: čím rychleji se technologie mění, tím rychleji musíte dovednosti aktualizovat. Laťka se neustále zvyšuje. 

JAK na digitální gramotnost? 

Jedním z nejlepších způsobů, jak budovat digitální gramotnost, je dělat práci procesem pokus-omyl. Neformální učení a sdílení znalostí mezi kolegy je jedním z nejosvědčenějších způsobů, jak získat nové dovednosti. Dovednosti získané prostřednictvím pracovních zkušeností představují až 60 % úspěšnost, jak se následně propracovat na lepší pozici. Neznamená to, že na vzdělání nezáleží – je to základ. Získání dovedností na pracovišti má však svůj nezanedbatelný dopad.

Další možností, jak zlepšovat digitální gramotnost je to co děláme mimo pracoviště. Domácí používání technologií generuje nové příležitosti k experimentování a učení. Například setkání s přítelem prostřednictvím videohovoru namísto textové zprávy může zaměstnanci pomoci seznámit se s aplikacemi, které bude používat v práci. Používání sociálních médií může pomoci aklimatizovat se na neformálnější formy komunikace, se kterými se setkáme na pracovišti prostřednictvím nástrojů pro spolupráci. 

Pracovní prostředí se změnilo ve prospěch digitální gramotnosti.

PROČ potřebujeme digitální gramotnost?

Poptávka po digitální gramotnosti od 80. let minulého století neustále roste. Postupem času lze očekává, že digitální gramotnost bude vyžadována i na místech, která dnes nemají žádnou souvislosti s digitálními technologiemi. To, co bylo před pandemií covid19 vnímáno jako bonus se nyní stává kritickou součástí prakticky každé pracovní role, protože nové moderní komunikační technologie mění zastaralé procesy, způsoby a scénáře práce.

Poptávka po digitální gramotnosti bude narůstat, a to nejen z důvodů, že zaměstnavatelé postupně přijímají hybridní modely práce na dálku. Existují mnohem vyšší požadavky na znalost kancelářských nástrojů a nástrojů pro řízení projektů, aby zaměstnanci pracovali efektivněji. 

Rostoucí význam digitální gramotnosti neznamená, že lidé musí ovládat vše, co je aktuálně dostupné, ale musí disponovat tzv. „digitálním sebeuvědoměním“: mají zájem o nové technologie, chtějí je testovat, pochopit a správně identifikovat nové procesy, jak zefektivnit rutinní úkoly a zlepšit komunikaci a spolupráci na pracovišti. 

Zaměstnanci a zaměstnavatelé musí mnohem lépe předvídat svou budoucnost práce. Očekává se, že když zaměstnanec nastoupí do nové role, bude mít požadované digitální dovednosti, aby mohl práci vykonávat okamžitě nebo se je bude muset co nejrychleji naučit. Hybridní a vzdálená práce byla před pandemií relevantní pro 5 % pracovní síly. Nyní je to téměř polovina všech zaměstnanců. Bez ohledu na to, jakou práci jste dělali v minulosti, zaměstnavatel od vás bude očekávat, že se naučíte jakékoli nové digitální dovednosti, která daná role bude v budoucnu vyžadovat.  

Nemusíte být technologickým odborníkem, ale pochopením potenciálu technologických změn a jak to ovlivní práci a života jsou klíčovými dovednostmi pro BUDOUCNOST PRÁCE. Ti, kteří dokážou držet krok a jsou otevření digitální gramotnosti na pracovišti, brzy zjistí její výhody, včetně produktivity a výkonu z odvedené práce. Budete-li nakloněni k rozvoji digitální gramotnosti budete současně vytvářet firemní kulturu celoživotního vzdělávání a vaše organizace bude mít skvělou startovací pozici nejen ve výběru nových talentů, ale také jak dobře čelit digitální transformaci.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní fotografie pochází z natáčení v prostorách ČVUT, FAKULTA STROJNÍ, 3D CAVE. Video obsahuje JAK na inovativní řešení INOBOX Petr Vyhnálek.