International Symposium of Gastroenterology

V polovině června se v hotelu InterContinental konal 10. ročník kongresu s názvem International Symposium of Gastroenterology včetně přímého přenosu operace z IKEMu.

Kompletní technické zajištění a přímý přenos operace

Po třech měsících ladění set-upu jsme navrhli konkrétní řešení scény: pódium s back dropem (21 m x 3,5 m), ozvučení sálu,zadní projekci se dvěma projektory Panasonic se svítivostí 7000 ANSI. Osvětlení jsme řešili scénickými reflektory doladěné o atmosférické svícení. Dceřiná společnost ProMoPro poskytla kompletní tlumočnickou sestavu.

Desátý ročník International Symposium of Gastroenterology, který organizuje společnost PRO.MED.CS ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou hepatologickou společností tak mohl začít. Mezinárodní sympozium zaměřené na řešení aktuálních otázek v gastroenterologii a hepatologii proběhlo v přednáškovém sále hotelu InterContinental Praha.

Specialitou akce byl přímý přenos operace (naštěstí pro našeho kameramana laparoskopická) z IKEM. Tu jsme zajišťovali ve spolupráci s externím dodavatelem samostatným datovým okruhem, který minimalizoval rizika s padáním sítě. Videokonferenční soustava TANDBERG 880 pevným připojením 10 MB fungovala na jedničku. Výsledkem byla skvěle zvládnutá konference, kde náš team sklidil pochvalu přímo od zúčastněných.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference