Vítejte u dvanáctého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE? a PROČ je digitální gramotnost důležitá?

Věřím, že vám dnešní příspěvek udělá jasno JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí? Budu rád za vaše komentáře.

Kulturu organizace poznáte podle toho, JAK lídři a manažeři vedou své lidi. Zjistíte, JAK se lidé cítí, JAK se chovají k ostatním a JAK mezi sebou komunikují a spolupracují. Lidé se řídí podle svých aktuálních pocitů a chování mezi sebou, což bezprostředně ovlivňuje jejich výkon a produktivitu.

Skuteční lidští vůdci jsou nejdůležitějším základem skutečně lidské organizace se zdravou kulturou a pozitivními emocemi. Na první pohled to nemusí být zřetelné, ale vůdci ovlivňují fyzické a psychické zdraví lidí více než osobní lékař. JAK se lidé v práci cítí má obrovský vliv na jejich motivaci, zdraví a výkon.

 

Společnosti, které chápou vztah mezi tím, JAK se lidé cítí a JAK díky těmto pocitům mohou ovlivnit pracovní výkon, zajistí, že lídři a manažeři vytvářejí mezi svými lidmi pozitivní emocionální energii. Pozitivní emocionální energie je hnacím motorem lidského chování, která přispívá k pozitivním interakcím a neomezeným individuálním a týmovým výkonům. Je to síla, díky které lidé přinášejí v práci opravdovou hodnotu. Jediným omezením, které lidé mají jsou jejich aktuální pocity.

Lídři a manažeři, kteří se starají o své lidi, budují skvělá pracoviště, do kterých se lidé rádi vracejí a cítí se v nich mnohem šťastnější.

Když zjistíte, že lidé nedělají vše, CO mohou dělat, musíte zjistit, JAK se cítí a JAK jim můžete pomoci. Dokud nezažijí pozitivní emocionální energii, nikdy nedosáhnou svého skutečného lidského potenciálu. Jejich emoce jsou bránou k jejich opravdovému potenciálu.

Lidé nemohou růst a rozvíjet se, když mají v práci negativní emocionální energii. Pokud máte pracoviště, kde se všichni bojí a nejsou si jisti tím, co bude dál, lidé si mezi sebou a ani mezi lídry a manažery nevybudují pevné vztahy a přátelství. Vztahy budou povrchní, kultura nezdravá a toxická. 

Zdravé a upřímné vztahy mezi lidmi řídí míru týmové spolupráce a vytváří výjimečné zážitkové pracovní prostředí. Mít pocit sounáležitosti, vycházet s lidmi v týmu a být součástí něčeho většího znamená, že jste našli organizaci s pevným a lidským kulturním základem.

Zde je však háček. Zdravým vztahům věnujeme malou pozornost. Místo toho se spokojíme s normou, abychom mohli mezi sebou alespoň "vycházet".

Pracovní vztahy nemusí být jen společenské, když dosáhnete úrovně přátelství a kamarádství, dějí se další mimořádné věci, které prohlubují a rozvíjejí důvěru na všech úrovních organizace. Pokud mezi lidmi není důvěra a respekt, můžeme zapomenout na dosažení něčeho většího a užitečného.

Na pracovních vztazích nesmírně záleží. Měli bychom je rozvíjet a věnovat jim více času, aby každý vztah dobře fungoval.

Lídři se musí naučit, JAK mezi lidmi vyvolat pozitivní emoce, které nelze vytvořit náhodně, ale záměrně. Když lídři jednají se svými lidmi prostřednictvím svých emocí, spojují se s emocemi lidí. Emocionální spojení jsou mnohem silnější než mentální spojení. Obcházejí totiž mentální uvažování, vzbuzují vášeň a uvolňují autentický lidský potenciál.

Skutečně lidští vůdci vedou svým SRDCEM. Jsou trpěliví, laskaví a starají se o lidi. Když lidé pracují v prostředí, KDE se o ně vůdci starají a váží si jich, stávají se všichni lidštější. Lidství kvete, když cítíme lásku a porozumění. Stejně jako rostliny potřebují ke svému růstu živiny, oxid uhličitý a sluneční svit, lidé potřebují péči, důvěru a laskavost, aby se stali vším, čím chtějí být a dělali vše, CO, JAK a PROČ chtějí dělat bez ohledu na místě a času.

Pokud jste lídr, manažer, vedoucí týmu nebo jste součástí týmu a děláte svou práci s láskou, radostí, vášní a účelem jste současně schopni šířit kolem sebe pozitivní myšlení, motivovat a inspirovat nejen sami sebe, ale také ostatní.

Milujte to, CO děláte, a dělejte to, CO máte rádi, nejlépe s radostí a dobrým pocitem.

BUDOUCNOST PRÁCE je založena na lidském přístupu, na zcela nových pracovních prostorech, které zprostředkují emocionální pracovní zážitky ve spojení s moderními komunikačními technologiemi a platformami, které lidem nakonec usnadní jejich práci.

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní fotografie a video pochází z natáčení v prostorách Deloitte Praha