Toyota Demo Days 2012

O technologické zajištění obchodně společenské akce Toyota Demo Days 2012 se již potřetí postarala společnost AV MEDIA.

Pohled našeho klienta:

Paní Ing. Jany Bobysudová, marketingová manažerka společnosti Toyota Material Handling CZ:

"Toyota Demo Days jsou již tradiční akcí společnosti Toyota Material Handling CZ a mají pevné místo v kalendářích našich klientů. Jedná se o prezentaci špičkové manipulační techniky a odborných logistických řešení. Pro nás i pro naše klienty je to i významná obchodně společenská událost, a proto jí věnujeme adekvátní pozornost. Cílem je dát maximum a rozhodně zaujmout. Po prvních dvou ročnících jsme pro realizaci akce hledali nového, výrazného partnera, který by zásadním způsobem změnil atmosféru prezentace našich produktů a služeb. Byli jsme ambiciózní a chtěli jsme dosáhnout takové úrovně, která by odpovídala významu brandu Toyota Material Handling. Bylo tedy nutné změnit zejména tehdejší formát AV komunikace, která je pro eventy tohoto typu zásadní.

Po zvážení různých návrhů a konceptů jsme přivítali řešení navržené právě partnery z AV MEDIA, jejichž řešení pro rok 2010 skutečně nabízelo zásadní změnu, když zahrnovalo i lepší technické a vizuální možnosti přímo v části konferenční prezentace. Ty spočívaly v postavení velkoplošného plátna, které skvěle korespondovalo s plochou a prostorem výstavní haly. Dojem umocňovalo dekorativní nasvícení haly a působivé podsvícení plátna. V hale zafungovaly skvělým způsobem i solitéry manipulační techniky s bodovým nasvícením pomocí reflektorů i dvě řady vysokých sloupů s barevnými inteligentními světly, které umožňovaly rychlou a synchronizovanou změnu barvy. Technika měnila barevnost a intenzitu světla v hale a podtrhovala tak i smyslové vyznění jednotlivých bodů programu.

Naše spolupráce pokračuje i nadále – vždy společně hledáme neotřelé řešení především pro projekci a vizualizaci výstavy. Současně musíme zvládnout i část konferenční a společenskou tak, aby se naši hosté cítili opravdu příjemně. Aby si odnesli nejen odborné informace, ale aby v nich zůstal i pocit nevšedního zážitku. V podstatě každý rok jsme zvolili novou, většinou dosud nepříliš používanou formu využití AV techniky. Získáme tak nový obraz a odlišnou atmosféru dne."

"Kdybychom měli uvést hlavní důvod, proč je naše spolupráce úspěšná, je to jednoznačně díky vysoké empatii dodavatele k našim záměrům i k potřebám našich klientů. V přípravné fázi akce i během profesionálně prováděné realizace. Výsledkem je událost, která pozitivně posiluje vnímání značky Toyota Material Handling a odpovídá jejímu postavení ve světě i u nás.."

Chcete podobnou akci?

Podobné reference