Stvořili jsme ̶S̶v̶ě̶t̶ Event

Během tří lednových dní roku 2019 společnost AV MEDIA EVENTS spojila síly s dalšími významnými hráči na eventovém poli a opět uspořádala na letňanském výstavišti inspirační akci nazvanou Stvoření Světa Eventu.

Po úspěchu loňské akce „Event, na kterém jste objevili svůj šestý smysl“, která proběhla formou výstavy, jsme se rozhodli tento projekt posunout zase o krok dále a zvolili jsme momentálně velmi aktuální koncept příběhu. Cílem bylo inspirovat a ukázat trendy v eventovém světě.

Pozvaní se mohli na event registrovat online a vybrat si přesný časový slot pro svou návštěvu. V daný čas pak už zbývalo jen dorazit do PVA Letňany se vstupenkou obsahující QR kód. Po check-inu na recepci ve foyer před halou č. 3 se mohli návštěvníci občerstvit v přilehlé kavárně a vyčkat na úvodní info přednášku v kongresovém sále. Zde se kromě organizačních pokynů dozvěděli něco více o pořadatelích a také možnostech využití kongresového sálu včetně mappingu na stěny.

Dále už následovala prohlídka jednotlivých zážitkových stanovišť v hale č.3. Ta začala asi největším WOW-efektem celého eventu – použitím kinetické LED stěny pro vytvoření LED cave. Velké LED stěny byly umístěny téměř po všech stranách a vytvořily samostatnou úvodní místnost, kde byl k vidění obsah uzpůsobený přímo pro tuto příležitost. Na konci programu se přední LED stěna efektně rozestoupila a návštěvníci tak mohli projít k dalšímu stanovišti – Rajské zahradě. Toto entrée bylo pro některé natolik překvapivé, že v první chvíli nevěděli, jestli je rajská zahrada opravdová či se jedná jen další součást programu na LED stěně.

Postupně menší skupinky po maximálně 10 návštěvnících prošly celkem 11 stanovišť, kde dostaly příležitost si na vlastní kůži vyzkoušet jednotlivé aspekty tvorby eventu a načerpat tak inspiraci pro svůj vlastní event. Návštěvníci okusili virtuální realitu, speciální stánek věnovaný výstavním expozicím i fashion show, kde živou modelku suplovalo video promítané na plátno zadní projekcí. Následovala část ukrytá ve tmě.

Využili jsme možnosti úplného zastínění zadní části haly a připravili zde další tři stanoviště: první ukázalo způsoby využití prostorů PVA, další světelný tracking, poslední pak mapping na stůl zpestřený interaktivním výběrem z menu. Podle toho, zda si stolovník vybral menu A nebo B mu jeho vybraný pokrm naservíroval číšník s UV rukavicemi, nebo přímo k němu sjela pralinka ve skleněné baňce zavěšené ze stropu. Celá gala večeře byla doprovázena table mappingem.

Poslední část se pak opět odehrávala v nezatemněné části haly. Po úvodní prohlídce trendů v dekoracích a prezentaci jídla à la pop-art/kouzelná zahrada příběh eventu pokračoval ke světelné show. Po usazení na tribunu začalo světelné představení s využitím kinetických světel, zadní projekce a laserů. Samozřejmě nechyběl ani hudební doprovod.

Své zážitky z akce mohli návštěvníci s ostatními sdílet díky TV studiu. Toto stanoviště ukázalo, jak reálně funguje televizní vysílání díky čtecím zařízením, mikrofonům, klíčování pozadí, streamingu.

Jedenácté stanoviště nazvané galerie uzavřelo zážitkovou část a poklidně dovedlo návštěvníky k závěru příběhu – k samotným pořadatelům. Ve foyer čekali zástupci pořadatelů a návštěvníci měli příležitost s nimi probrat nejen své zážitky, ale také náměty k příští spolupráci. Pro příjemnější povídání o Eventu byly připravené iPady s fotkami jednotlivých stanovišť a zájemci si tak mohli trasu projít virtuálně znovu.

Nelze také nezmínit zážitky v podobě výborného jídla a krásných dekorací před vstupem, ve foyer i zážitkové hale.

Děkujeme také partnerům stanovišť, mezi kterými nechyběl Nausus (obsahy a registrace) a Kvant (partner stanoviště světelné show).

Foto: Michal Štěpánek a Stanislav Milata

Chcete podobnou akci?

Podobné reference