Přírodovědná laboratoř

Experimentovat můžete tzv. demonstračně, kdy učitel žákům předvádí daný experiment. Taková demonstrace však zaujme jen několik žáků (a to s podmínkou, že pořádně bouchá, páchne nebo se hýbe). Ideální je cesta, kdy experiment provádějí sami žáci.

  • Laboratoř vychází z interaktivní učebny, kde je centrální interaktivní tabule doplněna v lavicích o měřicí přístroje nebo přímo žákovské sady PASCO. Software je možné využívat společně s interaktivní tabulí SMART Board, na které zobrazíte průběh měření, veškeré grafy a výsledky experimentů.  S výsledky je možné dále názorně pracovat.
  • Měřicí systém PASCO má specializované sady měřicích sond, senzorů a experimentálního příslušenství pro různé přírodovědné předměty, jako je chemie, biologie, fyzika nebo environmentální výchova. Interaktivní výuka podporuje efektivní využití času i aktivitu studentů v hodině. Žáci si mohou porovnat předpoklady s reálnými výsledky měření. Učivo ukázané na konkrétních případech je mnohem pochopitelnější.
  • PASCO Sensorium žákovská sada je praktické balení nejpoužívanějších senzorů doplněné o soubor profesionálně zpracovaných a ve výuce ověřených žákovských úloh a učitelských metodik. Vše bylo připraveno týmem zkušených českých učitelů, takže experimenty odpovídají potřebám našich škol a RVP. Nechte žáky pracovat samostatně - 28 připravených badatelsky orientovaných úloh umožní žákům ihned začít. Praktické balení vám navíc ulehčí manipulaci i uskladnění pomůcek. K žákovské sadě doporučujeme tablet nebo běžný počítač.
  • Senzory od PASCO nemusí sloužit pouze k měření a sledování přírodovědných fenoménů a k analýze dat z pokusů. Tento přístup můžeme nyní rozšířit o nový informatický rozměr výuky díky možnosti spojení měřícího systému a kódování (programování) se sadou  PASCO Sensorium Coding.
Mám zájem o více informací

Pasco v praxi

Odhalujeme s PASCEM podvod v obchodech

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz