ZŠ Habrmanova, Česká Třebová

Se senzory pro experimenty z různých přírodovědných předmětů pracují v ZŠ Habrmanova především žáci. Výuka touto formou podporuje jejich zájem o přírodní vědy.

PASCO MÁME DÍKY PROJEKTU...

Senzory PASCO se naší škole podařilo ve větším počtu nakoupit díky projektu „Přírodovědné pokusy ve škole“, který naše škola získala z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. Firma AV MEDIA vyhrála výběrové řízení a naše škola získala 46 senzorů v celkem 16 druzích. Součástí výběrového řízení byly samozřejmě měřicí rozhraní pro práci v terénu i pro připojení na notebook a v neposlední řadě i software firmy PASCO.

V projektu jsme se zavázali vytvořit výukové materiály, vzbudit zájem našich žáků o přírodovědné vzdělání, zavést nové formy výuky. Po důkladném proškolení začali vybraní učitelé se senzory pracovat. Zvládnout novou techniku se všem podařilo a nyní vyžíváme v naší škole senzory PASCO v předmětech fyzika, chemie, přírodopis a člověk a jeho svět. Místo učení faktů, neatraktivní často suchopárné výuky, pasivního přijímání informací se snažíme, aby naši žáci sami dokázali pomocí jednoduchých pokusů získávat požadované informace. Motivujeme žáky k dalšímu studiu přírodovědných předmětů, rozvíjíme jejich technické myšlení. Vytváříme problémové úlohy, zařazujeme formy skupinové práce, využíváme k získávání nových informací netradičně i tradiční akce jako jsou projektové dny, vycházky do přírody, apod..

Chcete podobné řešení?

Podobné reference