Vítejte u třináctého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá? a JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?

Věřím, že vám dnešní příspěvek udělá jasno JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory? Budu rád za vaše komentáře.

Agilita a flexibilita jsou v současné době módními slovy. Práce se vyvinula do nového normálu a pracovní postupy se staly více agilnější a flexibilnější než kdykoli předtím. Pracovní způsoby práce se posunuly k modelu práce upřednostňující flexibilitu a spolupráci odkudkoli a kdykoli. Tento pracovní posun se ukázal jako prospěšný při zvyšování produktivity a inovací v hybridním světě práce. Aby organizace pomohly lidem přizpůsobit se, potřebují navrhovat pracovní prostory, které jsou agilní a flexibilní, ale především zážitkové.

Pracoviště před covid-19: Lidí, různé úkoly, jeden pracovní prostor. Všechno kolem jednoho pracovního prostoru nejlépe v kanceláři.

Pracoviště po covid-19: Lidí, různé úkoly, různé pracovní prostory. Možnost výběru pracovního prostoru, různé aktivity, během kterých individuálně pracujeme nebo týmově spolupracujeme odkudkoli a kdykoli.

Agilní a flexibilní design

Hlavním cílem agilního designu je nalezení správné rovnováhy mezi sdíleným a individuálním prostorem. Flexibilita designu se vyznačuje přechodem mezi veřejnými a soukromými pracovními prostory. Takové propojení poskytuje zaměstnancům maximální možný výběr a kontrolu nad pracovními prostory. Agilní a flexibilní pracovní prostory umožňují vybrat si nejlepší prostory, které lidé potřebují pro konkrétní způsoby a scénáře práce v kteroukoli dobu.

Pokud jde o navrhování agilního a flexibilního pracoviště, musí organizace vyhodnotit následující tři kategorie uživatelů, aby lépe pochopily jejich individuální potřeby a přání.

Vysoce spolupracující lidé

Do této kategorie lze zařadit role, které často vyžadují zapojení se spolupracovníky. Svůj čas tráví mezi pracovním stolem a společnými prostory. Jejich požadavkem je mít k dispozici pracovní stůl a více prostoru pro neformální i formální setkávání založené na týmové spolupráci i se vzdálenými účastníky. Jejich pracovní prostory mohou být v dostatečné blízkosti pro snadný a rychlý přístup.

Vysoce kreativní lidé

Tito lidé potřebují prostory pro hlubokou koncentraci, které poskytnou klid, bezpečí a zázemí pro individuální soustředěnou práci. Současně potřebují uvolněné neformální prostory pro týmové a aktivní zapojení všech zúčastněných stran i těch vzdálených.

Vysoce mobilní lidé

Lidé v této kategorii obvykle sedí ve společných prostorách, ale současně preferují práci na dálku. Potřebují komunitní prostory, otevřené neformální zóny pro spolupráci i se vzdálenými členy týmů.

AGILNÍ A FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ PROSTORY

Prostory pro aktivní spolupráci

Spolupracující zóny jsou srdcem agilního a flexibilního designu, který usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi fyzicky přítomnými zaměstnanci, ale i těmi vzdálenými. Na základě potřeb lze prostory rozdělit na otevřené, uzavřené a polootevřené. Tyto prostory poskytují týmům požadované zázemí, kde mohou společně fyzicky i vzdáleně komunikovat, spolupracovat a spolutvořit nové kreativní nápady. Povaha těchto prostor může být formální i neformální.

Prostory pro výměnu informací

Huddle rooms jsou malé místnosti vhodné pro dva až čtyři zaměstnance a často přizpůsobené pro hybridní práci. Místnosti dobře fungují pro spontánní brainstormingy nebo rychlá setkání mezi menšími skupinami, čímž lze optimalizovat velikost prostor, které se standardně využívají pro větší konferenční setkání. Hudle rooms místnosti mají spíše neformální charakter.

Neformální zóny

Neformální pracovní prostory navržené pro setkávání a náhodné interakce s kolegy a zákazníky.

Tichá zákoutí

Neformální tiché zóny navržené pro soukromí a řešení individuálních úkolů. V prostoru se lidé cítí bezpečně, mohou se odpoutat od okolního hluku a častých vyrušení a řešit práci, která vyžaduje maximální pozornost a soustředění.

SOUSTŘEDIT SE A SPOLUPRACOVAT

Dopady agilních a flexibilních pracovních prostor

Spolupráce

Svoboda vybrat si pracovní prostor pomáhá lidem mnohem lépe a rychleji komunikovat, spolupracovat, spolutvořit a soustředit se.

Udržení zaměstnanců

Agilní a flexibilní pracovní prostory pomáhají přilákat a udržet špičkové talenty. 9 z 10 zaměstnanců považuje svobodu vybrat si KDE, KDY, JAK a s KÝM spolupracovat za důležitý bod jejich setrvání.

Produktivita

Schopnost kdykoli se odpojit a připojit k práci podle individuálních a týmových potřeb a přání pomáhá zaměstnancům lépe spolupracovat, soustředit se a celkově pozitivně prosperovat na pracovišti.

Prostorová efektivita

Přechod na agilní a flexibilní pracoviště pomáhá přehodnotit využití stávajícího prostoru a plně optimalizovat nové uspořádání kanceláří: získat zpět nevyužitý prostor a nově re-designovat prostory pro zcela nové způsoby a scénáře práce.

Shrnutí

Díky optimalizovaným agilním a flexibilním pracovním prostorům mohou organizace lépe využít své nemovitostí a díky lepším zkušenostem na pracovišti se lidé rychleji přizpůsobí novým změnám. 

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní fotografie a video pochází z natáčení v prostorách AV MEDIA SYSTEMS Praha. Další fotografie pocházejí z referencí poskytnuté společnosti AV MEDIA SYSTEMS se souhlasem zákazníků.