Filozofická fakulta JČU

Posluchárny Jihočeské univerzity jsou vybaveny teleprezentačním systémem, který umožňuje přenos přednášky například ze zahraničních univerzit.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity sídlí v univerzitním kampusu podél Branišovské ulice. Jedná se o nový, moderní objekt, kde má fakulta odpovídající zázemí pro výuku a vzdělávání, vybavené špičkovou audiovizuální technologií. Je zde celkem 12 učeben, 2 posluchárny pro 120 a 140 studentů a 3 specializované laboratoře pro Archeologický ústav. Nové moderní prostory zvyšují atraktivitu nabízených oborů.


Posluchárny jsou vybaveny teleprezenčním systémem LifeSize, který umožňuje přenášet probíhající přednášku v nejvyšší kvalitě na vzdálená místa. Teleprezence výrazně napomáhá při mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami v programu „Internacionalizace v rámci vzdělávací činnosti“, který je důležitou součástí dlouhodobého záměru JČU.


AV technologie jsou velice intuitivní a mají ve všech učebnách jednotný koncept. Proto přednášejícímu stačí seznámit se s obsluhou v jedné posluchárně a další pak fungují stejně. Filozofická fakulta zajišťuje výuku také pro jiné části JČU, zejména pro pedagogickou fakultu. Díky vybavenosti seminárních místností interaktivními tabulemi SMART Board se budoucí učitelé připravují na výuku s moderními pomůckami, které se staly ICT standardem na základních a středních školách.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference