Interaktivní tabule na UPCE

Univerzita Pardubice vyměnila běžné tabule v seminárních místnostech své nejstarší památkově chráněné budovy. Pořídila nové interaktivní tabule SMART Board.

Pardubická univerzita pořídila pro studenty a učitele nejen interaktivní tabule, ale vybavila aulu také další audiovizuální technikou. Nachází se tam například datový projektor, vizualizér, bezdrátové mikrofony nebo řídicí systém CUE s interaktivním dotykovým panelem. Při konferencích je možné využít také VHS rekordér a SVS přehrávač, v řečnickém pultu je navíc instalován dotykový panel pro ovládání aplikací PC a prezentací.


Interaktivní tabule podporují moderní styl výuky, který je velice efektivní. Studenti, kteří jsou aktivně zapojeni do výuky, se obvykle lépe soustředí a jsou více motivovaní. Interaktivní tabule Smart usnadňuje práci vyučujícím, je vybavena například dotykovým senzorem a je napojena na počítač.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference