Laboratoř chůze na Fakultě tělesné kultury v Olomouci

Laboratoř se nachází v moderních prostorách Centra kinantropologického výzkumu.

Pacient, který má na sobě upevněná speciální reflexní čidla se pohybuje po dráze, na které jej sledují speciální trackovací kamery, které zaznamenávají daný pohyb. Zaznamenaný pohyb se převádí do matematického modelu, který znázorní jednotlivé části končetiny jako úsečky, svírající různé úhly podle postavení kloubů. Díky dokonalým záznamům pacientovy chůze je možné se věnovat mnohem podrobnějším rozborům poruch. Speciální kamery snímají scénu v infračervené oblasti. Kamery oddělí od snímané scény pouze reflexní body na pacientovi, a to s přesností na setiny milimetru. Ohromné množství dat se předzpracuje přímo na kameře, než je odesláno do hlavního počítače k vytvoření pacientova modelu. Unikátní jsou i snímací čipy těchto kamer.

"V laboratoři chůze využíváme systém Vicon Vantage V5 pro úlohy v oblasti klinické i sportovní biomechaniky. Velkou pozornost věnujeme metodické stránce kinematické analýzy s cílem dosažení maximální přesnosti, spolehlivosti a relevance získaných dat. Téměř pro každý projekt navrhujeme a vytváříme originální kinematický model tak, aby co nejlépe odpovídal zkoumanému problému" říká Mgr. Tomáš Klein z FTK. 

Výběr z činností realizovaných v posledních třech letech:

  • Analýza chůze a běhu.
  • Výzkum v oblasti protetických a ortotických pomůcek (senzomotorické stélky, protézy, exoskeletony).
  • Analýza různých typů obuvi na chůzi (např. barefoot, sportovní obuv).
  • Porovnání rozdílných konceptů kinematických modelů dolních končetin (Plug-In Gait, Conventional Gait Model 2, CAST Six-Degrees-Of-Freedom).
  • Porovnání rozdílných konceptů kinematických více-segmentálních modelů nohy (Oxford Foot Model, CAST Six-Degrees-Of-Freedom).
  • Diagnostika příčin a hodnocení účinnosti terapie ve vztahu k problémům pohybového aparátu u sportovců i pacientů běžné populace (např. nespecifické bolesti zad, syndrom iliotibiálního traktu).
  • Testování sportovního náčiní (např. prototyp cyklistického sedla).

Chcete podobné řešení?

Podobné reference