Univerzita J. E. Purkyně

Na univerzitě využívají studenti posluchárnu s nejnovějšími AV technologiemi. Součástí je kompletní ozvučení, interaktivní panel, řídicí systém i videokonference.

Studenti a přednášející Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem mohou využívat velkoplošnou dvojprojekci, videokamery, mikrofony a další moderní audiovizuální techniku. Po rekonstrukci byla slavnostně otevřena velká aula, na jejíž modernizaci se podílela AV MEDIA.


Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je již 55 let pedagogickým, vědeckým a kulturním centrem regionu. Fakulta jako největší součást Univerzity J. E. Purkyně byla před osmnácti lety dokonce jejím základním kamenem a dala vzniknout dalším fakultám ústecké univerzity, což lze považovat za záruku stability a kvality zázemí. Nyní se studenti a přednášející dočkali rekonstrukce velké auly, která posunula i technické možnosti na úroveň odpovídající standardům moderní multimediální doby. Audiovizuální technika a vizuální pomůcky jsou v současné době nepostradatelnou součástí výuky univerzity J.E Purkyně.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference