Nová budova lékařské fakulty, Ostravská univerzita

Řešené prostory jsou vybaveny projekcemi, ozvučením, interaktivními dotykovými prezentačními panely a řídicími systémy.

Nově vybavená Lékařská fakulta Ostravské univerzity přináší záruku moderně koncipované výuky. Předmětem projektu, který byl dokončen na podzim loňského roku, byl komplex poslucháren, učeben a zasedacích místností s vyšším standardem audiovizuálního vybavení založeného na digitální distribuci signálu.

MODERNÍ VYBAVENÍ OD AV MEDIA

Již u vstupu nás překvapí dynamické podání informací na LCD panelech Panasonic, které umožňuje systém Adtraxion. Správci systému mohou informace na těchto panelech pravidelně doplňovat a aktualizovat.

Ve 14 učebnách jsme nainstalovali špičkové řešení interaktivní tabule SMART Board 885_ix2.

Další vybavení

Pět standardních poslucháren jsme vybavili elektrickým projekčním plátnem, výkonným projektorem Panasonic, stropní dokumentovou kamerou pro snímání tištěných podkladů, nebo malých modelů a možností promítnutí na projekční plochu. V posluchárnách je možnost připojení pevného PC, integrovaného v katedře, jako i notebooku přednášejícího. Interaktivní dotykový panel SMART Podium umožňuje prezentujícímu jednoduše zapisovat poznámky a ovládat různé aplikace. Audiovizuální techniku v místnostech včetně ovládání žaluzií a osvětlení je možné řídit pomocí řídicího systému EXTRON.

Na fakultě je nově i zasedací místnost s možností videokonferenčního spojení se vzdálenou stranou, kdy je možné zobrazit na jedné projekci protistranu a na druhé třeba sdílenou prezentaci.  Možnost připojení notebooku prezentujícího do systému a možnost interaktivního zaznamenávání poznámek do prezentací je samozřejmostí. Pro jednoduché ovládání je i v této místnosti integrován intuitivní řídicí systém.

Posluchárny

V rámci tohoto projektu byla zařízena i jedna posluchárna s možností rozdělení místnosti. Nejedná se však pouze o fyzické rozdělení prostoru, ale i o systémové rozdělení prezentačních pomůcek – projekce zůstane v přední místnosti a v zadní místnosti je projekce na velkém LCD displeji o úhlopříčce 65“. Po rozdělení místnosti automaticky dojde i k oddělení řídicího systému v přední a zadní části na dva samostatné celky.

Velká posluchárna, kde bude probíhat přednášková část výuky pro velké skupiny studentů disponuje dvěma velkoplošnými projekčními plátny, na které svítí dva vysoko výkonné projektory Panasonic. Doprovodná zvuková informace je řešena dvojicí speciálních reprosoustav, vhodných pro ozvučení velkých sálů. Systém je doplněn o možnost propojení se vzdálenou protistranou pomocí videokonferenční jednotky. Veškerá technika je ovládána řídicím systémem ze dvou míst – z řečnického pultu i projekční kabiny ze zadní části posluchárny. Ani v této posluchárně nechybí ovládání prezentací z dotykového panelu SMART Podium. Veškerá technika je umístěna skrytě v zázemí řídicího centra posluchárny – v projekční kabině.

LEKÁŘSKÁ FAKULTA, OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září 1991.

Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 2. stupeň základních škol. Rozhodnutím o zrušení existující pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol v Ostravě byla výuka spojena do jednoho pracoviště. Stal se jím (v roce 1959) nově zřízený Pedagogický institut v Ostravě. Roku 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. Fakulta ve čtyřletém studiu připravovala učitele tzv. 1. a 2. stupně ZŠ. Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště.

V současné době Ostravskou univerzitu v Ostravě tvoří Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta Přírodovědecká fakulta. Zájemcům o studium nabízí pestrou škálu bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských studijních programů, ale i programy celoživotního vzdělávání.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference