Videokonference MU v Brně

V univerzitním kampusu v Bohunicích je využívána videoprojekce ke zpřístupnění přenosů z operačních sálů sousední fakultní nemocnice.

V medicíně jsou technologie ještě důležitější, než kdekoliv jinde. Audiovizuální technika je proto nezbytnou součástí moderního bohunického kampusu. Studenti se mohou díky videoprojekcím dostat na běžně nedostupná místa, jako jsou například operační sály.

Konceptem řešení všech výukových místností kampusu je jednotnost a jednoduchost ovládání veškeré techniky. Díky této unifikaci nemusí přednášející řešit, ve které místnosti bude zrovna přednášet. Přednášející má vždy k dispozici projekci, interaktivní panel SMART Podium pro ovládání prezentace a zapisování poznámek, ale i dokumentovou kameru – vizualizér.


Velký důraz je kladen na jednotné uživatelské rozhraní a ovládání. Tato unifikace je klíčovým faktorem, aby se přednášející cítili v nových prostorách komfortně a moderní vybavení používali. Především ale jednoduše ovládají veškerou AV techniku v multimediální učebně prostřednictvím intuitivního rozhraní řídicího systému. Mohou se tedy plně soustředit na výuku a nezatěžovat se technologiemi.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference