Výuka na dálku na ZČU

Speciální sestava pro záznam a on-line živý přenos (stream) zajišťuje uživatelsky jednoduché prostředí pro přednášející i vzdálené studenty.

Speciální sestava pro záznam a on-line živý přenos (stream) zajišťuje uživatelsky jednoduché prostředí pro přednášejícího a příjemné a normální prostředí pro vzdáleně zapojené studenty, kteří vše dobře vidí a slyší, jako by byli na přednášce osobně přítomni.

CO SI PŘEDSTAVIT POD STREAMOVACÍM ZAŘÍZENÍM

Streamovací zařízení je sestava rekordéru a stream-procesoru pro využití v různých segmentech trhu. Optimálně umožňuje záznam na integrovaný SSD disk nebo na vložený externí USB flash disk uživatele (přednášejícího), se vzdáleným LAN oprávněným přístupem (pro správu obsahu a další zpracování). Disponuje několika video vstupy pro připojení potřebných zdrojů signálu, tedy kamery a počítače, a vstup ze systému ozvučení potažmo mikrofonního setu pro zachycení komentovaného slova přednášejícího.

Obraz z těchto zdrojů signálu lze do výsledného záznamu kombinovat v různých předvolených (atypově uživatelsky a zákaznicky navolených) šablonách např. obraz v obraze nebo na celou plochu (někdy velký obraz/náhled na řečníka, jindy sdílený dokument/prezentace s potlačením menšího náhledu řečníka). Šablony lze měnit i během nahrávání, takže student dostane obsah s potřebnými informacemi a zároveň neztratí kontakt s přednášejícím. Ovládání rekordéru probíhá buď skrze tlačítka na panelu přístroje, nebo optimálně přes (uživatelský ovládací) řídicí systém, do kterého lze naprogramovat různé funkce a předvolby pro pohodlnou obsluhu bez nutnosti technických znalostí.

Na uvedeném příkladu ZČU byla zvolena a osazena streamovací, pro tento účel vyvinuta, kompaktní jednotka, která funguje též jako stream procesor. Podporuje celou řadu platforem, např. YouTube, Facebook Video aj. Hotové záznamy se z interního disku mohou automaticky překopírovat na NAS nebo jiné úložiště. Pro univerzitní aplikace je k dispozici integrační modul, který umožní integrátorovi zaimplementovat procesor do počítačové sítě a propojit jej s platformami jako je např. Kaltura nebo Panopto. V případě ZČU je užíváno a se streamovací jednotkou propojeno interní řešení on-line přenosů LMS-systém MEDIAL. Krom toho je přístroj spravovatelný přes své webové rozhraní i na dálku, takže v případě potřeby je možná vzdálená podpora uživatelů. Současně je možné pořízené záznamy vhodně doplnit (název přednášky či tématu, jméno přednášejícího, semestr a ročník, logo příslušné VŠ/fakulty apod.).

PRO NEJLEPŠÍ SNÍMÁNÍ OBRAZU

K uvedené záznamové jednotce je, jako zdroj pořízení obrazu, připojen speciální autotracking systém, který kombinuje robotickou otočnou motorickou (PTZ) kameru usazenou v konkrétní správné pozici dle každého prostoru nasazení tohoto řešení s potřebným rozsahem optického zoomu (viz aula či seminární místnost, učebna) s příslušnou autorskou SW-aplikací pro automatické obrazové sledování přednášejícího během jeho přednášky. Pohyb kamery je řízen elektronicky dle předem správcem nastavených podmínek, takže je prezentující vždy v ideálním záběru i když je během přednášky v pohybu v definované předvolené ploše (viz u tabule, u katedry, u řečnického pultu).

Aplikace permanentně detekuje obličej (resp. tělo, dle úrovně nastavení aplikace, tzv. BODY či FACE recognition) v záběru a dává signál kameře, která automaticky přizpůsobí zoom objektivu a jeho úhel a polohu. Pokud prezentují odvrátí tvář ze záběru, nebo vyjde z detekovaného nadefinovaného sledovacího prostoru, aplikace automaticky nastaví kameru na přehledový záběr scény a čeká, dokud se prezentující opět nevrátí do záběru, kde ho kamera opět detekuje.

Aby se omezil výpočetní výkon potřebný k neustálé detekci pohybujících se osob/přednášejících před kamerou, je v aplikaci předem nahrána databáze nejčastějších přednášejících, takže systém snáze rozpozná, na koho se zaměřit.

Vše je plně automatizované a uživatel nemusí nic složitě nastavovat, nebo žádat technickou asistenci.

Pro další přiblížení tohoto řešení pro zachycení, záznam a stream/on-line živý přenos nejen přednášek, se na nás neváhejte obrátit, i s Vámi rádi zkonzultujeme konkrétní možnosti v daném prostoru.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Chcete podobné řešení?

Podobné reference