Vzdálený přenos přednášek na ČVUT

Ve velké posluchárně nové budovy ČVUT je k dispozici videokonferenční HD jednotka, která podporuje propojení většího počtu vzájemně komunikujících stran.

V posluchárně se nachází špičková audiovizuální technika. Pro přenos obrazu jsou tam umístěny kamery s možností vzdáleného ovládání. Jedna kamera snímá auditorium a je instalována na čelní stěně uprostřed mezi plátnem a tabulí, další pak snímají prostor před tabulí a kolem katedry. Jsou umístěny v zadní části a na boku posluchárny.
Pro vzdálený přenos přednášek a videokonference je k dispozici videokonferenční jednotka. Ve velké multimediální posluchárně je dokonce nasazena videokamera s vysokým rozlišením 720p a videokonferenční HD jednotka, která podporuje propojení většího počtu vzájemně komunikujících stran.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference